Lenovo bylo zařazeno na žebříček společností uplatňujících principy trvale udržitelného rozvoje

Společnost Lenovo oznámila, že byla zařazena do žebříčku Corporate Knights 2015 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World (Global 100) Index.

Lenovo bylo zařazeno na žebříček společností uplatňujících principy trvale udržitelného rozvojeZačátkem února se Lenovo stalo právoplatným členem Global 100 Index, který je sledován světovými odpovědnými investory a investičními fondy. Tento žebříček je od 1. 2. dostupný na Bloomberg pod označením „CKG100 Index“ a na Reuters pod označením „CKG100“.

Globální seznam každoročně přináší hodnocení přístupu velkých korporací k životnímu prostředí, společnosti a corporate governance na základě 12 kvantitativních ukazatelů udržitelnosti, které zahrnují například spotřebu energie a vody, poměr platu CEO a zaměstnanců či složení managementu a vedení společnosti.

Lenovo bylo nyní do tohoto žebříčku začleněno poprvé, a to na 73. místo, čímž se stalo první společností s čínskými kořeny, která se v něm letos objevila.

V uplynulých letech jsme zaznamenali vzrůstající počet společností s čínskými kořeny, které se prezentují svými odpovědnými výsledky. Tyto společnosti stále více věnují pozornost udržitelnosti v rámci svého podnikání a Lenovo jednoznačně dokazuje tento trend,“ uvedl v ozámení Toby A.A. Heaps, Corporate Knights CEO.

Žebříček sestavený torontskou mediální a výzkumnou společností Corporate Knights posuzuje udržitelnost 4 600 globálních společností s tržním kapitálem o velikosti více než 2 miliardy dolarů, z nichž je vybráno 900 společností. Finalisté jsou poté porovnáváni se společnostmi ze stejného průmyslového odvětví, ze kterých je následně zvoleno 100 nejlepších.

Těší nás, že jsme získali uznání za naše aktivity směřující k udržitelné budoucnosti. Zařazení do tohoto žebříčku je jasným důkazem našeho pokroku. I nadále chceme pokračovat v budování společnosti, na kterou budou naši zákazníci, investoři i zaměstnanci pyšní,“ dodal ve zprávě Jang Juanqing, předseda představenstva a CEO společnosti Lenovo.

Filosofie trvalé udržitelnosti společnosti Lenovo je prezentována v 8. výroční zprávě, kterou nedávno vydala k tomuto tématu a kde se drží standardů Global Reporting Initiative (GRI) G4. Mezi klíčové iniciativy, které Lenovo zařazuje do svého programu udržitelnější budoucnosti, patří například:

  • Dlouhodobá aktivní podpora studentů s cílem dosáhnout nových výsledků ve vědě, technologickém inženýrství a matematických disciplínách
  • Snížení emisí skleníkových plynů se zaměřením na desetiletou iniciativu pro zredukování emisí Scope 2
  • Podpora investičních sociálních programů cílených na vzdělání, podnikatelskou činnost, pomoc v případě katastrof a regionální pomoc komunitám prostřednictvím fondu The Next Generation Hope
  • Zapojení do iniciativy United Nations Global Compact, která se zabývá principy jako lidská práva, pracovní síla, životní prostředí a boj proti korupci.

Více informací o udržitelnosti společnosti Lenovo je k dispozici v reportu Lenovo Sustainability. Více informací o výsledcích Global 100 2015 najdete na tomto odkazu.

Zdroj: Lenovo

 
Úvodní foto: photoredaktor - Fotolia.com

Komentáře