Konkurence: Iseco.CZ je prvním a jediným gold partnerem IBM v ČR pro Security QRadar

Společnost Iseco.CZ, která je partnerem IBM pro dodávky v oblasti IT bezpečnosti s primárním důrazem na bezpečnostní monitoring, se stala jediným partnerem s Gold akreditací pro technologii IBM Security QRadar v České republice.

Konkurence: Iseco.CZ je prvním a jediným gold partnerem IBM v ČR pro Security QRadarSpolečnost Iseco.CZ, která loni získala akreditaci Silver pro technologii IBM Security QRadar, získala letos pro tutéž oblast akreditaci IBM Gold. Stává se tak jedním ze dvou certifikovaných dodavatelů na světě a jediným v České republice.

Akreditaci Isecu udělil 17. 6. 2016 Petr Havlík z IBM, který zastává pozici market, midmarket a business partner managera pro ČR, SR a Maďarsko.

Zleva: Tomáš Dedek a Eva Neduchal (Iseco.CZ), Petr Havlík (IBM)Gold akreditaci si partner zasloužil kromě technické odbornosti hlavně řadou referencí. Mezi klienty spadají organizace z finančního sektoru – zejména banky, sektoru utilit a školství. Petr Havlík uvedl, že novým projektům přeje také postupně se rozšiřující zásah kybernetického zákona.

Produkt IBM Security QRadar SIEM konsoliduje data protokolu zdrojových událostí z koncových bodů a aplikací distribuovaných po celé síti. Zajišťuje normalizaci a korelaci dat z bezpečnostích systémů a sítě, a pomáhá tak odhalovat reálné hrozby a stanovovat priority incidentů.

Software volitelně zahrnuje i nástroj IBM Security X-Force Threat Intelligence, jenž doplňuje seznam potenciálně škodlivých adres IP včetně hostitelských systémů malwaru, zdrojů spamu a dalších hrozeb.

Společnost Iseco.CZ, která se soustředí na monitoring bezpečnosti, konzultace MDM a pokročilá bezpečnostní řešení, založili v prosinci 2014 Eva Neduchal a Tomáš Dedek.

Eva Neduchal má ve firmě na starosti klíčové zákazníky a oblast marketingu a je zodpovědná za business development zejména ve finančním a soukromém sektoru obecně. Tomáš Dedek ve společnosti působí v roli senior konzultanta a technického ředitele. Spolu s nimi ve firmě parucje celkem 12 lidí.

Druhý Gold partnerem IBM pro QRadar je společnost Icore-Integration se sídlem v Kazachstánu.

Zdroj: DNS, ChannelWorld
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře