IDC: Retail v západní Evropě spěje k nasazování cloudu

Podle nové studie IDC je postoj k využití cloudových řešení mezi západoevropskými retailery poměrně vyspělý.

IDC: Retail v západní Evropě spěje k nasazování clouduRetailové společnosti již delší dobu nehodnotí cloudové modely nasazení pouze základními výhodami, jako jsou úspora nákladů či škálovatelnost.

Studie IDC ukazuje, že dlouhodobé výhody a efektivita převažují nad náklady a patří mezi důležitá kritéria při rozhodování zda investovat do cloud computingu.

Cloud se rychle zavedl jako použitelný model spotřeby IT služeb a retaileři jej preferují z důvodu rychlé adopce řešení, které jim umožní adresovat zrychlenou poptávku spotřebitelů po omni-channel přístupu, uvádí IDC.

Klíčová zjištění studie uvádějí, že přijetí a záměry investovat do cloudových řešení se velmi liší v závislosti na technologiích.

Analytici ale přípouštějí, že i přes řadu prezentovaných výhod a zvyšující se dostupnost cloudových řešení jsou současné míry adopce cloudu mezi západoevropským retailem poměrně nízké.

Z pohledu západní Evropy se přijetí cloudových řešení a služeb mezi retailery liší podle úrovně spotřebitelské poptávky, vyspělosti retailu a ekonomických podmínek dané země.

Retaily, které zvažují nasazení cloudu, stále více poptávají ukázky případových studií a ověřených praxí.

Retaileři dělají na základě lepších informací rozhodnutí, které jsou nad rámec krátkodobých, nákladově orientovaných úvah. Ačkoliv si jsou retailové společnosti více vědomy výhod cloud computingu, je nasazení cloudových řešení stále nízké, a v tomto okamžiku většinou omezené na určité specifické moduly podnikových aplikací,“ uvedla Luca Bonacina, senior research analytička IDC.

Luca Bonacina předvídá, že v dalších dvou letech bude západoevropský retailový trh postupovat stále více do cloudu, aby uspokojil různé požadavky koncových uživatelů.

Rychlost přeměny bude podle ní záviset na schopnosti poskytovatelů IT služeb pokračovat ve vzdělávacím procesu a zvyšovat a zatraktivňovat nabídku cloudových produktů a služeb.

Zdroj: IDC
Úvodní foto: .shock - Fotolia.com

Komentáře