IDC Predictions: Digitální transformace se stává všudypřítomnou

Každoroční konference výzkumné a analytické společnosti IDC měla jasný závěr – svět stojí na prahu digitálně transformované ekonomiky. Nové technologie mají během tří až čtyř let dosáhnout makroekonomických rozměrů a budou vyžadovat změnu přístupu podniků k interním procesům i komunikaci se zákazníky.

IDC Predictions: Digitální transformace se stává všudypřítomnouSpolečnost IDC uspořádala další ročník své odborné konference IDC Predictions. Letošní setkání se uskutečnilo 15. 2. 2017 v pražském hotelu Andel‘s by Vienna House a více než 200 odborníků na ICT z různých oborů zde diskutovalo o budoucnosti technologií.

Svět na prahu transformované ekonomiky

Jedním z hlavních témat konference byl vliv vývoje IT a probíhající digitální transformace na budoucnost lidské práce a interakci firem se zákazníky i na vývoj celých odvětví, zejména finančního sektoru, průmyslové výroby a veřejné správy.

IDC na konferenci představilo svou nejnovější analýzu a predikci dalšího vývoje IT. Analytici upozorňují, že se v posledních několika letech zrychluje rozvoj technologií tzv. třetí platformy, mezi něž patří cloud, mobilita, analýza velkých dat a sociální média.

IDC proto předpovídá, že v příštích třech až čtyřech letech dosáhne digitální transformace makroekonomických rozměrů, změní způsob fungování podniků a výrazně ovlivní globální ekonomiku. Svět podle analytiků stojí na prahu digitálně transformované ekonomiky.

Každý podnik bez ohledu na obor musí přijmout digitální technologie jako nedílnou součást všech svých činností a manažeři i zaměstnanci musí začít novým způsobem přemýšlet o tom, co a jak vyrábí, jak své produkty prodávají a jak komunikují se zákazníky,“ shrnul prognózu viceprezident IDC Steven Frantzen.

Speciální týmy, virtuální realita a důraz na bezpečnost

Na konferenci však zazněla i konkrétní čísla. IDC mimo jiné předpovídá, že do roku 2020 bude většina výnosů u 40 % z 500 největších evropských firem záviset na jejich schopnosti vytvářet digitálně obohacené produkty a služby.

Celosvětové výdaje na digitální transformaci mají do roku 2019 dosáhnout částky 2,2 bilionu dolarů, což je téměř o 60 % více než v roce 2016. Přes 80 % evropských podniků má již v letošním roce 2017 mít sestavené specializované týmy pro digitální transformaci a inovace.

Analytici dále očekávají rostoucí zapojení nových technologií. V roce 2019 má 40 % digitálně transformačních iniciativ a 100 % projektů pro internet věcí využívat řešení z oblasti umělé inteligence a kognitivního computingu.

Čtvrtina z 500 největších spotřebitelsky orientovaných evropských firem má již v roce 2017 začít v rámci svých marketingových strategií experimentovat s technologiemi pro rozšířenou/virtuální realitu (AR/VR).

Svou roli má v budoucnosti ICT hrát i legislativa. IDC uvádí, že v roce 2018 bude 34 % evropských výdajů na IT bezpečnost vyvoláno novými unijními předpisy na ochranu dat a požadavky na ochranu soukromí.

Bližší pohled na vybrané předpovědi

S prognózami od IDC se můžete pravidelně setkávat i na stránkách ChannelWorldu. V nedávné době jsme psali například o predikci vývoje globálního trhu IT produktů a služeb, která očekává růst o 3,3 % ročně do roku 2020.

Zmínili jsme i obdobnou predikci pro náš region střední a východní Evropy, která počítá s pozitivním vývojem, zejména v oblasti služeb. Na globální i regionální úrovni IDC očekává růst pouze v komerčním sektoru, spotřebitelé mají utrácet stále stejně.

V souvislosti se zmíněnými investicemi do bezpečnosti zmiňme další prognózu, která odhaduje růst globálního trhu bezpečnostních řešení a služeb na 8,3 % ročně. Nejvíce mají investovat organizace působící v oblastech financí a průmyslu.

V neposlední řadě zmiňme výše uvedenou virtuální a rozšířenou realitu. IDC předpovídá globální růst prodeje příslušných headsetů do roku 2020 o 100,7 % (virtuální realita), resp. 196,4 % (rozšířená realita) ročně.

Zdroj: IDC, ChannelWorld
Úvodní foto: IDC

Komentáře