HPE sjednotí všechny programy pod Partner Ready a představilo nové kompetence

S blížícím se prvním výročím vzniku společnosti přijdou změny v partnerské podpoře. jejich společným jmenovatelem je růst partnerů, ziskovost a inovace, přičemž důraz je kladen na podporu poskytovatelů služeb.

HPE sjednotí všechny programy pod Partner Ready a představilo nové kompetenceSpolečnost Hewlett-Packard Enterprise brzy oslaví první narozeniny a během uplynulého roku měla dost času na zvážení změn v partnerském programu. Ty teď firma oznámila na svém setkání 2016 Global Partner Conference v Bostonu. Co je tedy nového?

Důležitou změnou integrace programu pro poskytovatele služeb se do „obecného“ programu Partner Ready, ale zásadní novinkou je i dvouetapové zavedení celkem jedenácti nových partnerských kompetencí. Na konferenci byla představena následující šestice:

 • Vývoj a transformace aplikací pro migraci do cloudu

 • Automatizace a orchestrace IT zahrnující cloud, virtualizaci a kontejnerová řešení

 • Zálohování a obnova dat

 • Správa dat a architektura pro analýzu v reálném čase

 • Digitální spolupráce a jednotná spolupráce

 • Inteligentní pracoviště včetně virtualizace klientů

Kolegové z portálu CDN pak zjistili, že zbývajících pětice kompetencí, která se má objevit v roce 2017, bude následující:

 • Kampusová mobilita (koncept zabezpečeného pokrytí celého podnikového/školního areálu bezdrátovým signálem počítající s využíváním mobilních zařízení – pozn. red.)

 • Správa rizik

 • Detekce a reakce na hrozby

 • Sběr a vyhodnocování dat

 • Analýza podnikových dat

Jesse Chavez , šéf podnikové divize HPE pro globální nepřímé strategie, uvedl, že tyto novinky mají podtrhovat tři hlavní priority HPE, jimiž jsou růst partnerů, ziskovost a inovace. Konsolidace všech programů pod hlavičku Partner Ready má firmě umožnit podporovat všechny obchodní modely v rámci jediného programu.

Zásadním faktorem pro tyto změny byla postupná proměny řady partnerů v poskytovatele služeb. Program Partner Ready Service Provider má být schopný pokrýt i poskytovatele v oblasti telekomunikací, bude spuštěn k 1. 10. 2016 a bude mít minimálně dvě partnerské úrovně.

Pokud jde o nové kompetence, partneři mohou očekávat speciální branding a marketingové prostředky jako odměnu za získávání certifikací. Pokud tedy partner například prokáže schopnost vyvíjet řešení pro digitální spolupráci, HPE mu pomůže prostřednictvím marketingových zdrojů generovat poptávku.

HPE na konferenci oznámilo také vylepšení program Partner Ready for Aruba Networks zaměřená na internet věcí a mobilní strategie nebo možnost integrace či validace produktů nezávislých sotfwarových vývojářů.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © imtmphoto - Fotolia.com

Komentáře