HP udílelo ocenění pro nejlepší slovenské partnery roku 2014

Po dvou cenách si odnesly společnosti Tempest a AutoCont SK, dalšími oceněnými byly společnosti MIM, Clean Tonery, Nay a QPP. Distributorem roku byl vyhlášen Asbis SK.

HP udílelo ocenění pro nejlepší slovenské partnery roku 2014Slovenské zastoupení společnosti Hewlett-Packard vyhlásilo nejlepší partnery roku 2014. Kromě ceny pro nejlepšího distributora, jímž se stal Asbis SK, bylo uděleno ještě osm dalších ocenění.

Zřejmě absolutním vítězem se stala společnost Tempest, která si odnesla hned dvě ceny – pro nejlepšího partnera v prodeji produktů všech divizí HP i pro nejlepšího komerčního partnera v prodeji hardwaru.

Nejepším partnerem v prodeji spotřebitelských produktů se stala společnost Nay, nejlepším partnerem v oblasti technologických služeb a prodeji podnikového hardwaru byl AutoCont SK.

V dneš­nom sve­te sa in­for­mač­né tech­no­ló­gie sta­li sú­čas­ťou ži­vo­ta už tak­mer kaž­de­ho z nás. Pre HP je kľú­čom k ús­pe­chu spo­lup­rá­ca s na­ši­mi pre­daj­ca­mi, par­tner­mi a dis­tri­bú­tor­mi, kto­rí na­še pro­duk­ty a služ­by pri­ná­ša­jú bliž­šie k zá­kaz­ní­kom," uvedl k příležitosti udělování ocenění Mar­tin Sůra, ge­ne­rální ředitel HP Slo­va­kia.

Kompletní seznam oceněných je následující:

  • Nejlepší partner v prodeji produktů všech divizí: Tempest

  • Nejlepší partner HP Enterprise Services: MIM

  • Nejlepší partner v prodeji služeb HP Technology Services: AutoCont SK

  • Nejlepší partner v prodeji spotřebního materiálu: Clean Tonery

  • Nejlepší retail partner divize PPS: Nay

  • Nejlepší komerční partner v prodeji hardwaru divize PPS: Tempest

  • Nejlepší partner v prodeji hardwaru divize Enterprise: AutoCont SK

  • Nejlepší partner v prodeji softwaru: QPP

  • Distributor roku: Asbis SK

Zdroj: HP
Úvodní foto: © eAlisa - Fotolia.com

Komentáře