HP Slovakia udělovalo ocenění pro nejlepší partnery roku 2013

Nejlepším partnerem se stala společnost Datalan, nejlepším distributorem slovenská pobočka eD system.

HP Slovakia udělovalo ocenění pro nejlepší partnery roku 2013Slovenské zastoupení společnosti Hewlett-Packard (HP) udělovalo ocenění pro nejlepší partnery roku 2013. Své loňské vítězství za prodej produktů a služeb všech divizí HP obhájil společnost Datalan a nejlepším partnerem v prodeji spotřebitelských produktů byla společnost Nay.

Za nejlepšího distributora byl vyhlášen eD system Slovakia.

Kompletní výsledky včetně oceněných v rámci jednotlivých divizí přinášíme níže.

Ocenění nej­výz­nam­něj­ších par­tne­rů

  • Nej­lep­ší par­tner v prodeji produktů a služeb všech produktových divizí: Datalan
  • Nejlepší partner v prodeji spot­ře­bi­telských produktů: Nay
  • Nej­lep­ší dis­tri­butor: eD sys­tem Slo­va­kia

Ocenění divize server­ov­ých produktů a tech­no­lo­gic­kých slu­žeb (HP En­terpri­se Group)

  • Nejlepší partner v prodeji podnikových serverů, úložišť a sítí: AutoCont SK
  • Nejlepší partner v prodeji technologických slu­žeb: Auto­Cont SK

Ocenění divize tiskových a PC řešení (HP Prin­ting and Per­so­nal Sys­tems Group)

  • Nejlepší partner v prodeji ori­gi­nál­ního spotřebního ma­te­riá­lu: Clean Tonery
  • Nejlepší ko­merční par­tner v prodeji hardwaru: Datalan

Oce­nění divize pod­ni­ko­vých ře­še­ní (HP En­terpri­se Servic­es)

  • Nejlepší partner v prodeji podnikových slu­žeb: Plaut Slo­ven­sko

Ocenění softwarové divize (HP Software)

  • Nejlepší partner v prodeji HP softwaru: QPP

Zdroj: HP

Úvodní foto: © eAlisa - Fotolia.com

Komentáře