HP představuje globální partnerský program Amplify, nabídne větší flexibilitu

Zjednodušená globální struktura programu dle HP staví na dvou zákadních liniích, přičemž program odměňuje partnery za služby, spolupráci a rozvoj dovedností s přidanou hodnotou. První vlna programu bude spuštěna 1. 11. 2020.

HP představuje globální partnerský program Amplify, nabídne větší flexibilituSpolečnost HP představila nový partnerský program HP Amplify, jež je dle firmy optimalizovaný tak, aby partnerům umožnil dynamicky růst a poskytoval koncovým zákazníkům dlouhodobě spolehlivé služby.

Program je postaven na jednotné integrované struktuře; partneři díky němu získávají informace, dovednosti i nástroje potřebné pro spolupráci, která napomáhá růstu v prostředí probíhající digitální transformace.

HP uvádí, že nový program vstoupí v účinnost 1. 11. 2020 pro komerční partnery, retailoví partneři do něj budou převedeni v průběhu druhé poloviny roku 2021.

Program podporuje změnu vztahu k zákazníkům

HP Amplify sestává ze dvou hlavních linií – Synergy a Power, které stanovují úroveň jednotlivých odměn, a poskytuje partnerům flexibilitu umožňující investovat do služeb a dovedností s přidanou hodnotou. Čím více partner do těchto dovedností investuje, tím vyšší jsou jeho odměny.

Dnešní zákazníci očekávají efektivní, automatizované a personalizované služby. Chceme-li uspět v tomto měnícím se prostředí, v němž se novou měnou stávají data, musíme být schopni změnit svůj vztah k zákazníkům a přistupovat k nim individuálně, nikoli jen jako k tržnímu segmentu,“ uvedla Erika Lindauerová, ředitelka HP pro ČR a SR.

Výkon, dovednosti a spolupráce

Koncepce programu podle HP umožňuje realizovat progresivní strategie uvádění produktů a služeb na trh, využívající kombinaci transakčních, smluvních a hybridních modelů prodeje. Program se zaměřuje na tři základní pilíře: výkon, dovednosti a spolupráci.

Součástí programu tak je i nový systém měření a odměňování, který zohlední různé typy strategických činností vyvíjených partnery v holistickém prodejním procesu, od počtu registrací až po průměrnou hodnotu tržeb a míru udržení stávajících zákazníků.

Kromě výnosů z prodeje bude program stanovovat výši odměn také na základě rozvoje nových dovedností, včetně investic do rozvoje a zlepšování zaměstnanců v IT, nabídky služeb, zkušeností s elektronickým obchodem/vícekanálovou distribucí a spolupráce v oblasti zabezpečení dat.

Společnost HP bude v neposlední řadě spolupracovat s partnery na prohlubování jejich digitálních dovedností, jako jsou automatické cenové nabídky a objednávky, aby zákazníkům zajistila konzistentnější zákaznickou zkušenost napříč distribučními kanály.

Vedle nového programu i nová iniciativa

HP rozšiřuje program o iniciativu HP Amplify Impact, jež se zavazuje soustředit na postupný přechod k nízkouhlíkovému hospodářství, rozvoj inkluzivní kultury či otevření příležitosti ke vzdělávání a ekonomické prosperitě při současném posilování životaschopnosti a odolnosti místních komunit.

Partnerům, kteří se rozhodnou připojit k tomuto dobrovolnému závazku, poskytne společnost HP školení a podporu, pomůže jim identifikovat případné překážky na cestě k naplnění cílů, které si partneři chtějí stanovit, a poskytne jim poradenství při dosahování vytyčených cílů.

Zdroj: HP
Úvodní foto: HP

Komentáře