Hitachi vyrábí nejspolehlivější pevné disky, Seagate se výrazně zlepšil (BackBlaze)

Provozovatel obřího datacentra BackBlaze zveřejnil každoroční statistiky poruchovosti pevných disků od čtyř výrobců. Statistiky lze podle kritiků brát pouze orientačně, přesto však nabízejí přehled toho, jak si stojí jednotliví výrobci z hlediska spolehlivosti.

Hitachi vyrábí nejspolehlivější pevné disky, Seagate se výrazně zlepšil (BackBlaze)Společnost BackBlaze vydala svou každoroční zprávu o poruchovosti pevných disků. Firma ji sestavuje na základě vlastních zkušeností ze svého datacentra, ve kterém má přes 61 tisíc aktivních HDD, jež za sebou mají dohromady miliardy hodin provozu.

Z tohoto úctyhodného vzorku a ze srovnání se studiemi z minulých let vyplývá, že zdaleka nejspolehlivější pevné disky dodává Hitachi. Více než 22 tisíc disků této značky mělo ve sledovaném období (od 31. 3. 2015 do stejného data letošního roku) 1% poruchovost.

Výrazně se zlepšily výsledky disků značky Seagate. Zatímco v předcházejícím roce dosahovala poruchovost HDD od této firmy téměř 10,7 %, v posledním sledovaném období to bylo pouze necelých 3,5 %. Počet provozovaných disků se přitom mezi oběma obdobími zdvojnásobil.

BackBlaze používá i disky od společností Toshiba a Western Digital (WD), ale nikoliv desetitisíce jako u výše zmíněných výrobců, ale pouze desítky nebo stovky. V obou případech má poruchovost rovněž sestupný trend. U Toshiby v posledním období dosahovala 3 %, u WD pak 6,5 %.

Pozn. red.: U statistik není upřesněno, jaké typy disků jednotlivých výrobců BackBlaze používá a srovnává.

Graf – Srovnání roční poruchovosti disků jednotlivých výrobců

BackBlaze - Srovnání výrobců disků

Zdroj: BackBlaze

Jak je to s těmi diskodny?

Nyní je však potřeba se podívat na metodu, podle které BackBlaze poruchovost vypočítává. Uvedená procenta totiž neznamenají pouhý počet disků z celkového počtu, které během sledovaného období selhaly. Je to trochu složitější, neboť vadné disky bývají zpravidla nahrazovány novými.

Základem výpočtu je jednotka s kouzelným názvem diskoden (po vzoru člověkohodina). Jeden diskoden představuje úsek 24 hodin, kdy byl disk alespoň chvíli v provozu. Budeme-li mít tedy datacentrum s deseti disky, každý den bude znamenat deset diskodní, týden pak sedmdesát diskodní.

Denní poruchovost se vypočítává podle vzoru x/y, kde x je počet poruch za určité období a y je počet diskodní za stejné období. Pokud by tedy v průběhu našeho týdne došlo k selhání a výměně dvou disků (a výměna proběhla nejpozději druhý den), byla by poruchovost 2/70, tedy 0,0285, tedy 2,85 %.

Někteří již možná tušíte problém. Dejme tomu, že oba disky selhaly v úterý a příslušný technik byl líný a nahradil je až ve čtvrtek. Tím však ve středu vypadnou dva diskodny a poruchovost se při stejném počtu selhání mění na 2/68, tedy 0,0294, tedy 2,94 %.

Roční poruchovost, což je údaj uváděný u výrobců na začátku článku, potom představuje denní poruchovost vynásobenou 365. Pokud by naše datacentrum zažilo každý týden totéž, co v příkladu (a technik měnil včas), jeho roční poruchovost by dosahovala závratných 1040,25 %.

Kontroverze i zajímavá data

BackBlaze bylo kromě určité spornosti své metody kritizováno také za změny v designu svých úložišť (což může ovlivnit spolehlivost disků a tudíž pokřivit meziroční srovnání) a v minulosti také za nakupování spotřebitelských zálohovacích úložišť a „recyklace“ jejich disků nasazením v datacentru.

Výrobci si také stěžovali na to, že firma používá spotřebitelské disky v non-stop provozu, na což nejsou konstruovány. BackBlaze však oponovalo, že z jeho statistik vyplývá, že rozdíl v poruchovosti spotřebitelských HDD a disků výslovně určených k non-stop provozu je zanedbatelný, přičemž v některých případech jsou spotřebitelské modely dokonce spolehlivější.

Navzdory mírné kontroverzi však statistiky přinášejí cenné poznatky, pokud jde o srovnání některých modelů. Například 3TB model Seagate ST3000DM001 vykazoval na vzorku 4 0074 disků roční poruchovost 3,83 %, 4TB model Hitachi HDS5C404ALE630 vykazoval na vzorku 4 552 disků poruchovost pouze 0,81 %. Další příklady najdete v tabulce níže.

Tabulka – Srovnání poruchovosti vybraných modelů

BackBlaze - Srovnání disků

Zdroj: BackBlaze


Zdroj: IDG News Service, BackBlaze
Úvodní foto: © Mikko Pitkänen - Fotolia.com

Komentáře