Evropská komise spouští svou strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu

Komise představila plány na konkrétní kroky, které mají vést k odstranění bariér mezi digitálními trhy v jednotlivých členských státech a harmonizaci legislativy týkající se DPH nebo autorského práva.

Evropská komise spouští svou strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhuEvropská komise (EK) plánuje v průběhu příštích týdnů spustit v březnu oznámené šetření mezi výrobci, distributory a e-tailery. Cílem tohoto průzkumu je odhalit případné bariéry bránící přeshraničnímu prodeji elektroniky, digitálního obsahu, bot a oblečení.

Dlouhodobým cílem EK je vytvořit podmínky pro vznik jednotného digitálního trhu v Evropské unii. Komise má podezření, že v distribučních dohodách existují omezení on-line prodeje zboží nebo služeb zákazníkům z jiných členských států.

Šetření má zjistit rozsah tohoto jevu a jeho dopad na hospodářskou soutěž a spotřebitele. Dotyčné společnosti obdrží od Komise během příštích týdnů požadavek na příslušné informace. Předběžné výsledky šetření by měly být dostupné přibližně v polovině roku 2016.

Strhnout zdi

Odstranění bariér v přeshraničním elektronickém obchodování je jednou z priorit EK. V plánu je například harmonizace pravidel týkajících se smluv a ochrany spotřebitele, zavedení opatření na snížení nákladnosti dopravy zboží a ukončení tzv. geo-blockingu, tedy omezování přístupu na e-shopy ze zahraničí, případně přesměrování uživatele na lokální stránky, které mohou zboží nabízet za jinou cenu.

Dalším plánem je reforma pravidel týkajících se DPH, aby se snížila administrativní zátěž, zejména na malé a střední podniky. Výsledkem má být jednotná elektronická registrace a platba. Strategie jednotného digitálního trhu dále počítá i s „důkladnou analýzou“ role digitálních platforem, například vyhledávačů, sociálních sítí nebo obchodů a aplikacemi.

Američtí giganti v hledáčku

Očekává se, že toto šetření bude zaměřeno především na americké giganty, jako jsou Google, Apple nebo Amazon. Zkoumány budou jejich cenové politiky, transparentnost výsledků vyhledávání nebo způsob, jakým nakládají s osobními údaji. Posuzovány budou i způsoby, jakým tyto platformy propagují své vlastní služby a jakým způsobem to poškozuje jejich konkurenty.

Digitální strategie EK má dále vést k podpoře růstu evropských start-upů, vývoje pankontinentálních telekomunikačních sítí a snížení rozdílů mezi úpravou autorského práva a ochrany duševního vlastnictví v jednotlivých členských státech.

Konkrétní plány mají být hotovy do konce roku 2016 a budou vyžadovat schválení ze strany Evropského parlamentu a Evropské rady.

Zdroj: IDG News Service
Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com

Komentáře