DNS provádí organizační změny, osamostatňuje tři nové divize

Původní divize Infrastruktura se rozdělila na samostatnou divizi Huawei a Security, která se bude mimo jiné zaměřovat na rozvoj bezpečnostních technologií. Nově vzniklá divize Strategického rozvoje se bude zabývat rozvojem ucelené roadmapy.

DNS provádí organizační změny, osamostatňuje tři nové divizeDistributor s přidanou hodnotou DNS oznámil organizační změny ve své struktuře. Samostatnou divizi Hitachi, která vznikla v květnu 2019, nově doplní divize Huawei, divize Security a divize Strategického rozvoje.

Divize Huawei a Security vznikly rozštěpením původní divize Infrastruktura. Podle Aleše Perneckého, business unit managera obou nově vytvořených divizí, se jedná o vyústění několikaletého rozvoje obchodních aktivit.

Zejména prodej portfolia technologií společnosti Huawei dosáhl úrovně, která potřebuje samostatné řízení. Jako další impulz pro vytvoření samostatné divize Huawei je deklarovaný cíl společnosti významně zvýšit svůj podíl na trhu enterprise řešení,“ uvedl.

Divize Security se vedle prodeje tradičních zavedených značek (Fortinet, nCipher, CheckPoint) zaměřuje na rozvoj dalších bezpečnostních technologií. To dle Perneckého odpovídá trendu, jakým směrem se bude vývoj IT technologií vyvíjet.

Divize Strategického rozvoje vznikla nově s ohledem na rozvoj celé společnosti DNS a partnerského ekosystému v kontextu nových vendorů. Aktuálně je tvořena třemi oblastmi HW/IoT, SW a Channel Development.

V tuto chvíli se divize zaměřuje na prodej tradičních HW a SW značek, které má v portfoliu – NetApp, Commvault, Micro Focus a SUSE,“ přibližuje zaměření vedoucí divize Strategického rozvoje David Hofman.

V neposlední řadě se zabývá vytvořením ucelené rozvojové roadmapy tak, aby nové značky měly šanci obohatit portfolio společnosti DNS, měly váhu a význam pro partnery a přinášely tak výhody pro koncové zákazníky,“ dodává.

Zdroj: DNS
Úvodní foto: © Picture-Factory - Fotolia.com

Komentáře