Dell Technologies představuje strategii odpovědnosti do roku 2030, chce měnit svět

Nový plán se soustředí na synergii technologií, dat a lidského ducha. Dell chce například v rámci svého provozu a spolupráce s dodavatelským řetězcem snížit do roku 2030 emise skleníkových plnů o 60 %.

Dell Technologies představuje strategii odpovědnosti do roku 2030, chce měnit světSpolečnost Dell Technologies představila plán s názvem Progress Made Real, ve kterém se zavazuje, že do roku 2030 bude klást důraz na odpovědnost a inovace, které posílí sociální dopad na společnost po celém světě.

Cíle plánu jsou podle společnosti založeny na přesvědčení, že technologie a data, ve spojení s lidským duchem, jsou a vždy budou pozitivními silami světa.

Uvolnění potenciálu dat posílí lidstvo v příštím desetiletí mnohem více než jakákoli jiná síla,“ řekl Michael Dell, šéf Dell Technologies. „Zavázali jsme se, že tuto sílu maximálně zpřístupníme komunitám po celém světě, abychom se všichni mohli posunout vpřed.“

Společný dopad technologie, rozsahu a odborných znalostí

Během následujícího desetiletí chce společnost Dell Technologies využít svůj globální potenciál, široké technologické portfolio a odborné znalosti k dosažení smysluplného a měřitelného dopadu na lidstvo i planetu.

Plánuje zlepšit udržitelnost například tím, že bude recyklovat ekvivalentní produkt ke každému produktu, který si zákazníci nakoupí či budou používat jen obaly ze 100% recyklovatelných nebo obnovitelných materiálů.

V neposlední řadě spustí komplexní klimatický program stanovující emisní cíle v rámci budov a zařízení, dodavatelského řetězce a provozu až po používání produktů Dell Technologies zákazníky, včetně partnerství s dodavateli, s cílem snížit emise skleníkových plynů o 60 % do roku 2030.

Mezi další body patří kultivace inkluze na pracovištích včetně vzdělávání zaměstnanců ohledně prevence obtěžování a ovládání mikroagrese či vyšší zapojení v charitativním dárcovství a dobrovolnické práci v komunitách.

Zdroj: Dell Technologies
Úvodní foto: Dell Technologies

Komentáře