Dell apeluje na evropské vlády, aby při investicích do IT braly v potaz udržitelnost

Společnost Dell Technologies vyzývá státy Evropské unie, aby při zadávání veřejných zakázek braly v potaz ekologické aspekty IT služeb. Zároveň vyzývá členské státy, aby rozvíjely spolupráci s IT odvětvím a začaly uplatňovat kritéria trvalé udržitelnosti.

Dell apeluje na evropské vlády, aby při investicích do IT braly v potaz udržitelnostSpolečnost Dell Technologies vyzývá evropské vlády, aby celkem 45 miliard eur vyhrazených ve veřejných rozpočtech na investice do IT vložily do udržitelné budoucnosti. Apeluje zejména na to, aby při nákupu IT služeb byl kladen důraz na ekologické aspekty.

Dell ve svém prohlášení poukazuje na to, že směrnice Evropské unie o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 posiluje možnosti zadavatelů vypisovat tendry na základě jiných kritérií, než je výhradně cena, jako například ekologická šetrnost.

Průzkum Evropské komise nicméně zjistil, že 55 % veřejných zakázek v EU se stále zadává na základě nejnižší ceny jako jediného kritéria. Podle Dellu je proto nutné, aby se kromě ceny začala uplatňovat také kritéria trvalé udržitelnosti.

Dell Technologies dále vyzývá Evropskou komisi k podpoře vývoje a šíření zásad specifických pro IT sektor, které začlení do zadávání veřejných zakázek trvalou udržitelnost s ohledem na společnost i životní prostředí.

Výrobce apeluje na vlády členských států, aby přijaly trvalou udržitelnost jako výchozí princip politiky zadávání veřejných zakázek a rozvíjely spolupráci s IT odvětvím. Zástupce IT odvětví zase žádá, aby s tvůrci politik navázali konstruktivní dialog.

Zdroj: Dell Technologies

Úvodní foto: © arahan - Fotolia.com

Komentáře