Cloudové data centrum Big Blue One je vytopené

Cloudové datové centrum společnosti Casablanca INT je téměř dva dny mimo provoz z důvodu vodovodní havárie. Poskytovatel data obnovuje ze sekundárního úložiště.

Cloudové data centrum Big Blue One je vytopenéV prostorách budovy Stimbuilding došlo 20. 1. 2013 před polednem k havárii vodovodního potrubí a následnému průsaku vody do prostor datového centra společnosti Casablanca INT, konkrétně sálu č. 8. Poskytovatel o tom informoval v oficiálním oznámení.

Podobné havárii šlo předejít jen stěží, neboť k ní došlo zaviněním třetí strany.  Bohužel, voda poškodila nejen několik zákaznických technologií, ale i cloudové řešení BIG BLUE ONE,“ uvedla v tiskové zprávě Jitka Šváchová Fuksová, PR manager společnosti.

Po zjištění situace, začala Casablanca INT rekonstruovat cloudové datové pole a obnovovat uložená data ze zálohy.

Podle původního odhadu techniků na místě měla trvat obnova zálohy několik hodin. Casablanca však nyní potvrdila, že se ve spolupráci s expertním týmem dodavatele (pravděpodobně HP, na jehož hardwaru cloud běží), se rychlá obnova nepodařila ani v průběhu noci.

Od včerejšího dne si zákazníci na diskuzních fórech a facebookovém profilu společnosti stěžují, na nedostatečnou komunikaci problému a délku jeho trvání.

Úplná obnova do tří až čtyř dnů

Technický ředitel Michal Mráz upřesnil, že kompletní rozsah poškození se podařilo zdokumentovat až během včerejšího dne, kdy se technici pokoušeli opravit zasažené primární datové úložiště.

Jeho obnova se však nepovedla, takže přišla na řadu kompletní obnova ze sekundární storage.

Jednotlivé služby budou nabíhat z tohoto sekundárního úložiště postupně, nicméně vzhledem k velkému objemu dat na tomto úložišti bude obnova dat nabíhat v horizontu 3-4 dnů. Je pravděpodobné, že první zákaznická data budou obnovena již ráno, následně pak budou postupně přibývat další během dne,“ uvedl Michal Mráz.

Jednatel společnosti Milan Švácha k situaci uvedl: „Jsme si naprosto a plně vědomi vážnosti nastalé situace, a chceme informovat nejen naše klienty, ale i širokou odbornou veřejnost, že celý tým společnosti Casablanca INT dělá v posledních 36 hodinách vše pro to, aby se provoz všech zasažených zařízení obnovil v co nejkratší realisticky možné době.

Cloud vs. konkurence: 0:1

Havárie v datovém centru opět vrhá stín na spolehlivost cloudových služeb. Casablanca pravděpodobně dokáže obnovit všechna data klientů.

Doba, po kterou obnova trvá, však ukazuje důležitost rozhodnutí, která data aplikace klient do cloudu přenese. V případě tří až čtyřdenního výpadku může zasažení jeho provozu představovat významné ztráty.

Milan Švácha, jednatel společnosti Casablanca, zákazníky uklidňuje: „Prosíme ty klienty, jichž se situace týká, aby kontaktovali svého obchodníka, a chci je osobně ubezpečit, že jsme připraveni řešit jejich dočasnou ztrátu dat a způsobené provozní problémy vždy individuálně s co nejlepším přístupem.

I přesto však podle informací ChannelWorldu od včerejšího dne konkurenční poskytovatelé cloudu nestíhají zvedat telefony. Například datové centrum společnosti Master Internet běžící na technologiích Dell bude kvůli okamžitě zvýšenému zájmu koncových klientů nejspíše zvyšovat kapacitu svého datového centra.

První robustní cloud v ČR?

Big Blue One je partnerský projekt společností Casablanca, Hewlett Packard, AMD a VMware, který měl být prvním robustním a uceleným veřejným cloudem v ČR.

Casablanca INT u svého cloudu zaručuje smluvní garanci 100% dostupnosti, téměř neomezený výpočetní výkon a IPS řešení od HP. Data klientů replikuje do dvou nezávislých lokalit (off-site), aby eliminována možnost jejich ztráty.

Poskytoval deklaruje geografickou replikaci svého cloudu. Nyní na Facebooku přiblížil, jak ji řeší: „Geografická záloha primárního pole slouží zejména k replikaci dat zákaznických serverů a nikoliv pro produkční provoz. U některých kritických systémů je jí sice relativně snadno do produkce převést, ale jen s omezeným výkonem...

...Toto je důvod proč Vaše servery nyní neběží, každopádně o svá data ale nepřijdete.“


Zdroj: Casablanca IT, ChannelWorld
Úvodní foto: © rukanoga - Fotolia.com

Komentáře