Cisco mění partnerský program, zjednodušuje specializace a zdůrazňuje software

Cisco využilo svého setkání Cisco Partner Summit k představení změn v partnerské podpoře, které mají za úkol podpořit transformaci výrobce v softwarovou společnost a umožnit partnerům jednodušší a přitom cílenější specializace.

Cisco mění partnerský program, zjednodušuje specializace a zdůrazňuje softwareSpolečnost Cisco představila na setkání Cisco Partner Summit plán transformace svého partnerského programu. Nová podoba programu bude klást důraz na tři hlavní oblasti: budování nových a uznaných zaměření, pobídky pro obnovu a softwarový prodejní model životního cyklu a opakujících se tržeb.

Jednodušší specializace a pomoc s modernizací

Změny v programech jsou podle Ciska navrženy tak, aby pomohly společnosti i jejím partnerům nabídnout efektivnější přechod k softwarově definovanému modelu a dosáhnout opakovaného generování příjmů z něj plynoucích. Program také odmění partnery, kteří u svých zákazníků aktivují pokročilé vlastnosti v softwarových produktech.

První změnou je výrazné zjednodušení portfolia specializací ze současných třinácti na pět a posun ve významu tzv. mistrovských specializací, které by měly lépe reflektovat zaměření partnerů na trhu. Partneři si budou moci určit své zaměření na určité odvětví – například na výrobu, zdravotnictví či maloobchod.

Druhou oblast reflektuje spuštění pobídkového programu Migration Incentive Program, který partnerům umožní nabídnout zákazníkům se staršími nebo konkurenčními produkty efektivní migraci na nové technologie Cisco. Program partnerům přinese přírůstkovou slevu na veškeré možnosti migrace hardwaru, softwaru a služeb a také zjednodušený registrační proces.

Budoucnost je v softwarovém modelu

Třetí oblast pak má partnerům pomoci využít výhod softwarového prodejního modelu s vyšší přidanou hodnotou a dlouhodobě stabilními příjmy. Cisco v tomto ohledu zvýšilo investice do programu Lifecycle Advisor Program, který partnerům nabízí systém budování a odměn za praktická nasazení řešení pro celý životní cyklus.

Dvě nové incentivy v rámci programu Value Incentive Program (VIP) pak partnerům umožňují zjednodušit a spustit jejich softwarové nabídky v oblasti sítí a současně i rozšířit jejich služby. První je tzv. VIP Activation, která zvyšuje slevu na nástroj Cisco ONE, licenci Cisco DNA Advantage, služby Cisco Identity Services a Cisco Stealthwatch.

Cisco dále navazuje na odkaz programu VIP SaaS, který dříve fungoval pro oblasti týmové spolupráce a bezpečnosti, a spustilo incentivu VIP Annuity, která je nově rozšířena na oblasti podnikových sítí a datových center. Incentiva je založena na modelu, který odráží prodejní výkon a nabízí partnerům možnost opakovaných tržeb i slev na produkty Cisco.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © valentinT - Fotolia.com

Komentáře