Česká bankovní asociace chystá standard pro elektronickou fakturaci

Účelem nového standardu je zjednodušení plateb a usnadnění komunikace v oblasti zasílání e-faktur do elektronického bankovnictví

Česká bankovní asociace chystá standard pro elektronickou fakturaciČeská bankovní asociace (ČBA) oznámila, že spolu s ICT Unií připravuje standard B2C-ISDOC na vylepšení a zjednodušení tuzemského elektronického fakturačního procesu.

Standard má usnadnit a sjednotit postupy při zasílání elektronických faktur klientům přímo do elektronického bankovnictví, přičemž klienti si údaje na faktuře zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební příkaz k jejímu proplacení. ČBA si od nového standardu slibuje zjednodušení fakturace, jednotný přístup a eliminace chyb při zadávání plateb.

Praktické využití standardu spočívá především v přenosu platebních údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich doručení do elektronického bankovnictví prostřednictvím elektronických faktur.

Klient po přihlášení do elektronického bankovnictví pouze zkontroluje předvyplněné údaje a automaticky vygenerovaný platební příkaz odešle ke zpracování standardním procesem autorizace platby. Tím se zvýší komfort pro klienty při zadávání údajů a zároveň se sníží počet chybně zadaných plateb,“ vysvětlil princip chystaného standardu Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele ČBA.

Nejen pro faktury

Standard má podporovat i přijímání neplatebních dokumentů, čímž má výstavcům i příjemcům usnadnít elektronickou komunikaci včetně možnosti archivace příchozích dokumentů.

Klienti využívající elektronické bankovnictví by tak po zavedení standardu mohli mít všechny jím získané dokumenty kdykoliv k dispozici na jednom zabezpečeném místě.

Česká bankovní asociace chce tímto krokem podpořit rozšíření a akceptaci elektronických faktur v České republice.

Vlastní standard vznikl ve spolupráci s ICT Unií doplněním existujícího národního standardu ISDOC o položky vhodné pro identifikaci klienta-spotřebitele, dále o tzv. neplatební dokumenty a také o procesy zřízení či ukončení fakturační komunikace mezi výstavcem faktury a bankou.

Předpokládané datum publikování standardu je plánováno na začátek dubna 2014, ale jeho pracovní verze ji již k dispozici. Případné návrhy, připomínky a komentáře lze do 31. 1. 2014 zasílat na adresu cba@czech-ba.cz.

Zdroj: Česká bankovní asociace
Úvodní foto: © Felix Jork - Fotolia.com

Komentáře