Canalys Channels Forum má letos nové téma: „Neomezený prostředí“

Partnerská ICT konference Canalys Channels Forum (CCF) se zaměří na to, jak se dnešní digitální prostředí proměňuje pod vlivem technologií a obchodních trendů.

Canalys Channels Forum má letos nové téma: „Neomezený prostředí“Na letošním ročníku CCF se bude mluvit o rozmachu zařízení a senzorů jak ve spotřební sféře (VR a připojená auta), tak v podnicích (např. bezpečnostních řešení, HVAC systémy a snímače splodin).

Ty totiž podle analytické společnosti Canalys stojí za vývojem internetu věcí a vedly k obrovskému nárůstu objemu generovaných dat. Rychle rostoucí tok dat vedl k exponenciálnímu růstu poptávky po výpočetní síle, úložištích i podpůrné síťové infrastruktuře. S rostoucími kybernetickými útoky nebylo zabezpečení toho všeho nikdy důležitější, dodávají analytici.

Canalys Channels Forum se také zaměří na to, jak si mohou obchodní partneři uchránit byznys, který již v těchto oblastech rozvinuli. Proto se účastníci mohou těšit na prezentace mechanizmů, nových strategií výrobců, technologií a programů pro podporu prodeje.

Konference dále prozkoumá příležitosti v oblastech HPC a edge-computingu, které poskytují dostatečnou latenci a šířku pásma nutného pro udržitelnost IoT.

Pro pochopení měnícího se vývoje CCF dále rozebere tyto otázky a témata:

  • Co dalšího přijde v cloudu?
  • Jaké technologie se objevují, aby pomohly různým zákazníkům a odvětvím?
  • Jak to mění pohled na bezpečnostní riziko, priority a potřeby firemních zákazníků?
  • Jaké požadavky urychlují multi-cloudová a hybridní řešení?
  • Jak se UI používá pro správu pracovního zatížení v distribuovaných „edge“ prostředích?
  • Jak strojové učení změní analytiku?
  • Co budoucnost a příchod UI znamená pro technologické odvětví?
  • Jsme skutečně na kraji revoluce robotů?

Canalys chce však současně zůstat „při zemi“ a věnovat se také nejdůležitějším otázkám partnerů ve smyslu, na co se dnes zaměřit a co plánovat.

Čím se musí partneři vyzbrojit, aby zvládli vzrůstající složitost byznysu svých zákazníků? Do jakých technologií a obchodních nástrojů by měli investovat?

Canalys Channels Forum bude odrážet to, jak se prostředí změnilo z pohledu potřeb zákazníků, spotřeby a obchodních modelů. Výrobci zde mají ukázat partnerům směr, kterým se s nimi mohou vydat „na cestu neomezeným prostředím“.

Zdroj: Canalys
Úvodní foto: Canalys

Komentáře