BSA si posvítí na státní správu

Ve veřejném sektoru je podle organizace BSA „značná“ míra softwarového pirátství. Důvodem má být především nedostatečná kontrola.

BSA si posvítí na státní správuProtipirátská organizace BSA oznámila, že v příštích dnech pošle sedmi tisícům českých organizací veřejného sektoru, orgánů veřejné správy či místní samosprávy dopis s upozorněním na možné užívání nelegálního softwaru a s výzvou, aby instituce provedly kontrolu legálnosti užívaného softwaru.

Překvapil nás rozsah užívání pirátského softwaru ve veřejné sféře. Důvodem je nejčastěji minimální kontrola softwarové výbavy,“ uvedl v tiskovém prohlášení mluvčí BSA Jan Hlaváč.

Organizace však dále blíže nespecifikovala, o jaký rozsah se má jednat.

V dopise BSA požádá o prověření softwarových licencí a zjednání nápravy. Pokud vedení organizací na výzvu nebude reagovat, BSA zahájí rovněž blíže nespecifikovanou „proceduru směřující k nápravě“. Kromě dopisu se bude BSA snažit situaci řešit i osobním jednáním s managementem.

Ne záměr, ale neschopnost

V Česku se podle BSA užívá pirátsky 35 % softwaru, což má v licencích představovat 3,8 miliardy korun. Mezi nejčastěji užívaný nelegální software v ČR mají patřit operační systémy a kancelářské aplikace, antivirové programy, a software pro grafiky nebo projektanty.

Piráství ve státní správě není podle BSA motivováno snahou ušetřit (jak tomu může být u soukromých firem), ale spíše neschopností získat kontrolu nad softwarovou výbavou a chaosem v softwarových licencích.

BSA uvádí, že dva nejčastější důvody pirátství ve veřejném sektoru jsou zanedbání kontroly a nedisciplinovanost zaměstnanců, oboje s 30% podílem.

Dalšími důvody jsou růst počtu zaměstnanců (20 %) a nepochopení licenčních smluv (15 %). Zmíněná snaha ušetřit je s 5 % až na posledním místě. Jak na tato čísla přišla, však organizace nesdělila.

Zdroj: BSAKomentáře