Až 75 % českých SMB zažilo problémy v důsledku ztráty dat (GFI Software)

Nejpoužívanější formou zálohy jsou síťové disky. Možnosti on-line zálohování v cloudu využívá 12 % oslovených českých firem, západně od nás až jedna třetina.

Až 75 % českých SMB zažilo problémy v důsledku ztráty dat (GFI Software)Společnost GFI Software provedla mezi svými prodejními partnery šetření ohledně zálohování a ztrát dat. Z jeho výsledků vyplynulo, že až 75 % dotazovaných podniků kategorie SMB zažilo problémy způsobené ztrátou dat v důsledku nesprávného zálohování.

S podobnou ztrátou se 8 % respondentů setkává často, 67 % občas a jen 25 % se s ní nesetkalo nikdy.

Ze šetření dále vyplývá, že nejvyužívanějšími úložišti zůstávají síťové disky. Svá data do nich zálohuje 90 % respondentů. Následují lokální média jako CD, DVD či USB paměti, kam zálohuje 49 % podniků. Pásková média využívá 39 % dotazovaných firem.

Počet respondentů, kteří zálohují v cloudu, dosáhl 12 %. Jejich počet podle GFI Software roste, ale stále nedosahuje čísel západní Evropy nebo USA, kde služby on-line zálohování využívá až třetina malých a středních podniků.

Nejčastějším důvodem pro obnovu dat ze zálohy je obnova ztraceného nebo omylem smazaného souboru, se kterými se setkalo 85 % oslovených podniků.

Dalšími důvody jsou obnova omylem smazaných e-mailů (42 %), obnova poslední zálohy (21 %) a obnova databáze (17 %). Kompletní obnova dat po katastrofě skončila až na na pátém místě s 12 %.

Zdroj: GFI Software
Úvodní foto: © PixBox - Fotolia.com

Komentáře