APEK: Co chystá Evropská komise v oblasti elektronické komerce?

APEK upozorňuje provozovatele e-shopů na několik chystaných legislativních opatření ze strany Evropské komise. Změny budou účinné nejdříve počátkem roku 2019 a zahrnují regulaci geoblockingu, DPH v přeshraničním obchodu, poskytování digitálního obsahu a další opatření.

APEK: Co chystá Evropská komise v oblasti elektronické komerce?Asociace pro elektronickou komerci (APEK) zveřejnila souhrn nových legislativních návrhů, které by v případě přijetí měly významný dopad pro českou e-shopy. Jedná se především o návrhy Evropské komise k tzv. jednotnému digitálnímu trhu.

Digitální trh je jedním z projektů Evropské komise, která si jeho prostřednictvím klade za cíl zlepšit podmínky pro přeshraniční prodej v rámci EU. V opatřeních je často myšleno především na malé a střední internetové obchody.

V současné chvíli však platí, že pro provozovatele internetových obchodů jsou nejaktuálnější změny, které je čekají v oblasti ochrany osobních údajů, konkrétně GDPR a ePrivacy. Tato dvě nařízení nabudou účinnosti 25. 5. 2018.

DPH v přeshraničním obchodu

Evropská komise předložila návrh tří balíčků pod názvem „Modernizace DPH pro přeshraniční elektronické obchodování mezi podnikem a spotřebitelem“. Cílem tohoto návrhu je minimalizace zátěže související s přeshraničním e-prodejem, a to zejména pro malé a střední podnikatele.

Dále také zlepšení pozice obchodníků z EU proti podnikům ze třetích zemí (např. zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek ze zemí mimo EU). Součástí návrhu je například rozšíření tzv. režimu jednoho správního místa (MOSS) nejen na prodej digitálních služeb, ale také na prodej zboží na dálku v rámci EU.

Geoblocking

Cílem tohoto návrhu nařízení je odstranit diskriminaci spotřebitelů v případě jejich zájmu o nákup zboží či služeb v jiném státu EU. Návrh by mohl být přijat během několika týdnů a nařízení by tak mohlo vstoupit v platnost již počátkem roku 2019. 

Smyslem tohoto nařízení není povinnost internetových obchodníků dodávat do všech zemí EU, ale umožnit uskutečnění objednávky za stejných podmínek spotřebitelům z libovolného členského státu. Nařízení by také mělo odstranit diskriminaci spotřebitele v rámci služeb. 

Přeshraniční dodávání balíků 

Toto nařízení si klade za cíl zajistit transparentnější a nižší ceny za doručování balíků přeshraničně v rámci EU. Toho by mělo být dosaženo například zveřejňováním sazeb na k tomu určené webové stránce Evropské komise, a to pod dozorem národního regulačního orgánu.

Poskytování digitálního obsahu

Návrh nařízení se zaměřuje na prodej digitálního obsahu, který v současné době není v zákoně nijak samostatně regulován. Zabývá se jak samotným momentem předání digitálního obsahu, tak i opravnými prostředky – upravuje tedy práva spotřebitele při nedodání či chybné funkčnosti dodaného obsahu.

Zdroj: APEK
Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com

Komentáře