ABC Data přebírá majoritu polského VAD S4E

Jeden z největších polských value added distributorů bude mít nového majoritního vlastníka. ABC Data převezme kontrolní balík více než 80 % akcií společnosti S4E.

ABC Data přebírá majoritu polského VAD S4ESpolečnost ABC Data se rozhodla posílit v Polsku svou pozici v segmentu distribuce s přidanou hodnotou. Zatímco v ČR buduje svou VAD divizi, na polském trhu podepsala investiční smlouvu o koupi akcií krakovské společnosti S4E, obchodované na alternativní burze NewConnect.

Očekáváme, že díky této transakci na základě prodejů produktů a služeb s přidanou hodnotou do roku 2018 významně zvýšíme příjmy celé skupiny až na úroveň 1,5 mld. PLN (cca 9,4 mld. Kč). Jsem přesvědčená, že převzetí společnosti S4E bude mít pozitivní vliv na zvýšení našeho tržního podílu mezi polskými IT distributory,“vysvětila krok v oznámení Ilona Weiss, prezidentka správní rady společnosti ABC Data.

Broadline distributor uvedl, že po splnění všech podmínek smlouvy bude více než 80 % akcií společnosti S4E odkoupeno společností ABC Data a zbývající akcie zůstanou rozptýleny ve vlastnictví minoritních akcionářů.

Celkový objem transakce bude záviset na plnění obchodních cílů prodávajících a společnosti a bude se pohybovat v rozmezí 19 až 25 mil. zlotých (cca 119-157 mil. Kč).

Dopad nejen na Polsko?

ABC Data slibuje, že po dokončení transakce bude společnost S4E operovat v rámci skupiny ABC Data, nadále ovšem zůstane samostatným subjektem.  Působit má na polském trhu, ale ABC Data plánuje budoucí rozšíření služeb S4E i na další trhy ve střední a východní Evropě.

Rozvoj portfolia specializovaných produktů a služeb s přidanou hodnotou je součástí strategie ABC Data na roky 2016–2018.

Odborný personál má poskytovat partnerům profesionální podporu na poli projektů souvisejících mimo jiné s vývojem infrastruktury moderních datových center, počítačových sítí a  monitoringových systémů či s návrhem a implementací dedikovaných řešení.

S4E působí na trhu již 15 let – ve fiskálním roce 2015 dosáhla příjmů z prodeje ve výši 225,5 mil. zlotých (cca 1,4 mld. Kč), provozního zisku 4,1 mil. zlotých (cca 25,6 mil. Kč) a čistého zisku 3,1 mil. zlotých (cca 19,43 mil. Kč).

Výsledky společnosti S4E budou bezprostředně po převzetí kontrolního balíku akcií, ke kterému dojde nejpozději 31. března 2017, započítávány do konsolidovaných výsledků skupiny ABC Data.

Zdroj: ABC Data
Úvodní foto: ABC Data, S4E

Komentáře