Rozvoj cloud computingu poškozuje legislativa, tvrdí BSA

Podle analýzy organizace BSA je pro cloud-computing velkou překážkou rozdílná legislativa v různých zemích. Evropské země z hlediska úprav své legislativy v podpoře cloud-computingu začínají zaostávat.

Rozvoj cloud computingu poškozuje legislativa, tvrdí BSAPodle zprávy organizace BSA hrozí podkopání plného ekonomického potenciálu cloudových technologií. Důvodem má být nevyrovnané tempo zlepšování právního prostředí pro cloud computing v různých zemích světa.

Nekompatibilní regulace ochrany soukromí a bezpečnosti znemožňují pohyb dat přes hranice,“ uvádí ve zprávě pro média organizace BSA, jejímiž členy jsou přední softwarové společnosti.

Na řadě největších světových IT trhů se prý vývoj podpory cloud computingu zastavil nebo dokonce nabral opačný směr.

Některé země ve snaze podpořit místní trh s cloud computingem přijímají zákony a regulace, které brání přeshraničním datovým tokům anebo jinak omezují mezinárodní konkurenci,“ uvádí ve zprávě pro média Jan Hlaváč, tiskový mluvčí BSA v České republice.

 „Až příliš mnoho zemí na světě si chce uzurpovat části cloudu pro sebe. Kvůli tomu není možné těžit ze vzájemné spolupráce, z čehož by nakonec profitovali všichni. Pokud máme mít soudržný globální trh, potřebujeme více mostů a méně překážek, “ tvrdí v tiskové zprávě Robert Holleyman, prezident BSA.

Evropské země začínají zaostávat

S podporou cloud computingu je na tom nejlépe Japonsko, které podle BSA disponuje komplexním balíkem zákonů upravujících podmínky pro elektronický obchod.

Druhé místo na žebříčku zemí s nejlepší podporou cloud computingu ze strany své legislativy podle BSA náleží Austrálii. Na třetí místo se probojovaly Spojené státy americké, které podle kritérií BSA jen těsně předběhly čtvrté Německo (kompletní žebříček ve formě grafu naleznete na konci článku, pro zvětšení klikněte).

Všech šest členských zemí EU, které byly zahrnuty do analýzy, si na žebříčku pohoršilo. Jde o Velkou Británii, Francii, Německo, Španělsko, Itálii a Polsko. Důvodem jsou podle BSA pokračující diskuse o zákonech na ochranu soukromí. Situaci v České republice ani na Slovensku organizace BSA nezkoumala.

Naopak Kanada, Rusko a Indie postoupily v žebříčku výše díky implementaci mezinárodních dohod o ochraně duševního vlastnictví.

Malajsie pak podle BSA překročila hranici mezi rozvojovým a vyspělým trhem posílením stávajících zákonů proti kybernetické zločinnosti, přijetím nových zákonů chránících duševní vlastnictví a otevřením se digitálnímu obchodu.

Nejvíce si polepšil Singapur, který se posunul v žebříčku vpřed o pěst míst na pátou příčku údajně díky novému zákonu o ochraně soukromí, jenž uznává právo lidí chránit své osobní informace a zároveň právo firem tato data používat „rozumným způsobem“.

Některé země ale podle BSA podnikají kroky, které jdou proti cloud computingu. BSA konkrétně jmenuje Indonésie a Vietnam, kde jsou prý zahraniční poskytovatelé cloudových služeb omezování. Nově přijatá legislativa je nutí ochovávání dat na území těchto států a brání přeshraničnímu toku dat, tvrdí BSA.

Organizace BSA hodnotila země v sedmi oblastech, které podle ní mají klíčový význam pro rozvoj trhu s cloudovými službami: ochrana soukromí, kybernetická bezpečnost, kybernetická kriminalita, ochrana duševního vlastnictví, kompatibilita technologií a právní harmonizace, podpora volného obchodu a ICT infrastruktura.

Co se podle BSA musí zlepšit pro rozkvět cloudu?

Podle BSA je třeba zapracovat na ochraně soukromí. Uživatelé prý musí důvěřovat, že s jejich informacemi bude nakládáno opatrně. Poskytovatelé cloudových služeb pak podle BSA musí mít možnost data po cloudu efektivně přesouvat.

K podpoře cloudových služeb má podle BSA přispět i podpora IT bezpečnosti s účinným řízením rizik vyžadující flexibilitu při implementování nejnovějších bezpečnostních řešení. S tím do jisté míry souvisí i boj proti kybernetickému zločinu.

BSA uvádí, že orgány činné v trestním řízení i poskytovatelé cloudu potřebují účinné právní mechanismy, které jim umožní bojovat proti neoprávněným přístupům k datům. Zákony by pak měly poskytovat jasnou ochranu proti zneužívání inovací, které přináší cloud computing.

Pro zajištění přenosnosti dat a harmonizace globálních pravidel by podle BSA úřady měly spolupracovat s počítačovým odvětvím a společně vyvíjet standardy, které usnadní tok dat a minimalizují konfliktní právní povinnosti.

Důležitá je podle BSA i podpora volného obchodu. Konkrétně v tomto kontextu BSA vzpomíná eliminaci bariér v podobě preferencí  konkrétních produktů nebo poskytovatelů služeb.

Jednotlivé země by též prý měly zapracovat na podpoře IT infrastruktury. BSA navrhuje poskytnout pobídky pro investice do širokopásmových připojení.

BSA 2013 Global cloud-computing scorecard

 

Zdroj: BSA
Úvodní foto: © Beboy - Fotolia.com

Komentáře