Český trh tiskového spotřebního materiálu podle GfK

Výsledky obchodního panelu GfK založené na kontinuálním monitorování trhu se zbožím dlouhodobé spotřeby komentuje pro ChannelWorld Zdeněk Bárta, Consumer Choices Director CZ&SK, ze společnosti GfK Czech zabývající se výzkumem trhu a veřejného mínění.Prodeje tiskových náplní vzrostly ve sledovaných distribučních kanálech za loňský rok ve srovnání s předchozím rokem o 4 %. Meziroční přírůstky zaznamenaly v objemu i v hodnotě prodeje jak inkoustové cartridge, tak i tonery. V průměru investovali kupující vloni do inkoustových cartridgí 400 korun a za tonery zaplatili 1700 korun za jeden kus.

Právě o vícekusová balení vzrostl meziročně zájem spotřebitelů. Z celkového objemu inkoustových cartridgí se v minulém roce prodala již každá pátá v „multipacku“. Vzhledem k nižší ceně výrobků z těchto balení při přepočtu na jeden kus se však podíl inkoustových cartridgí prodaných v sadě podílel na loňských tržbách pouze 14 %.

U tonerů představoval podíl balení po více kusech necelých 6 % loňského objemu. Na rozdíl od inkoustových cartridgí se však v těchto baleních prodávaly ze sortimentu tonerů v průměru ty nepatrně dražší, a tak jejich podíl na tržbách se rovněž blížil 6 %.

Na konci minulého roku zaznamenaly nárůst podílu také „non-genuine“ náplně. V loňském prosinci představoval objemový podíl neoriginálních inkoustových cartridgí již 24 %, u tonerů přesáhl 25 %. Růst podílu tohoto segmentu náplní pokračoval i v prvních dvou měsících letošního roku.

Na začátku letošního roku – v lednu a únoru – se ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 prodalo na jedné straně tonerů o necelou pětinu více, na druhé straně inkoustových cartridgí téměř o desetinu méně. V průměru však kupující zaplatili za jednu inkoustovou catridge nebo toner na začátku letošního roku částku nižší – v řádu jednotek procent – než před rokem.


 

GfKVýsledky obchodního panelu – pravidelné informace o struktuře a vývoji trhu - nabízí Consumer Choices, GfK Czech, v případě zájmu kontaktujte Zdeňka Bártu (zdenek.barta@gfk.com).

Autor pracuje ve společnosti GfK Czech na pozici ředitele divize Consumer Choices se zodpovědností za Českou republiku a Slovensko. V Consumer Choices (původně Retail and Technology) působí od roku 2002, ředitelem divize byl jmenován v roce 2008. Do této doby byl v oddělení zodpovědný za projekty v oblasti IT/TC/ENT a za několik dalších nově startujících projektů včetně AdHocových studií.Komentáře