Profil: on-line a print
Kontakt: ChannelWorld@iinfo.cz
Adresa pro zasílání tiskových zpráv: press@iinfo.cz
Vydavatel:
IDG Czech Republic, a. s.
Seydlerova 2451
158 00 Praha 5
Tel.: +420 257 088 111
IČO: 00565211, DIČ: CZ00565211


Redakce

Matěj Čuchna

Matěj Čuchna, šéfredaktor ChannelWorldu

Matěj je absolvent PedF UK, ze které později přeběhl na ÚTRL FF UK. S ChannelWorldem spolupracuje od září 2013, přesně o pět let později pak převzal šéfredaktorské žezlo. Kromě práce pro IDG se věnuje překladům beletrie. Ve volných chvílích žije bohatým vnitřním životem, hraje on-line hry a čte brak.

Kontakt:
Matej.Cuchna@iinfo.cz
Zuzana Bičíková

Zuzana Bičíková, redaktorka

Zuzana je absolventka Fakulty sociálních věd a Filozofické fakulty UK. S ChannelWorldem spolupracuje od října 2018. Již několik let se živí překládáním, má na svědomí stále rostoucí počet překladů knih pro mladé i starší čtenáře. Ve volném čase by se ráda více věnovala kaligrafii, ale častěji si čte nebo spí.

Kontakt:
Zuzana.Bicikova@iinfo.cz

Inzerce / Advertisement

Ousmane Keita, deputy sales director

Tel.: 725 326 893
E-mail: Ousmane.Keita@iinfo.cz