• Dial Telecom

 • Název distributora: Dial Telecom, a.s.
 • Adresa: Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8-Karlín
 • Telefon: +420 226 204 111
 • Fax: +420 226 204 197
 • Web: www.dialtelecom.cz

(-) Základní informace

Zaměření (ICT):
 • Kabeláže a konektivita
 • Služby
 • Telekomunikace
 • Záložní zdroje a ochrany

(-) Pobočky

 • Adresa: Cejl 20, 602 00 Brno
 • Telefon: +420 530 505 305-6
 • Fax: +420 530 505 309

(-) Služby

Další služby

Dial Telecom poskytuje velkoobchodně ISP operátorům internetové, hlasové a datové služby.
INTERNETOVÉ SLUŽBY zpravidla provozuje prostřednictvím vlastní unikátní páteřní optické sítě a metropolitní optické sítě v Praze a Bratislavě. Liší se především v poskytované šířce pásma, možností nastavení poměru mezi domácí a zahraniční IP konektivitou a také sjednanými garantovanými parametry služeb. Nejvýznamnější službou je poskytování IP konektivity tranzitních partnerů Dial Telecomu a především vlastní konektivity do největších evropských a světových peeringových uzlů.
Mezi DATOVÉ SLUŽBY patří mj. pronájem digitálních telekomunikačních okruhů, který je realizován jak na protokolech Ethernet, tak i SDH, a to o rychlostech od 64 kbps do 10 gbps. Samostatnou kapitolou datových služeb je vysokokapacitní přenos dat prostřednictvím DWDM technologie. Tato platforma umožňuje datové přenosy až do výše X násobku 10 gbps. V oblasti pronájmů vlnových délek (lambd) se Dial Telecom specializuje nejen na pokrytí českých měst, ale i na zahraniční destinace.
Dial Telecom provozuje HLASOVÉ SLUŽBY na dvou technologických platformách. První varianta je postavena na mezioperátorských dohodách o propojení telekomunikačních sítí a přístupu do veřejné telekomunikační sítě prostřednictvím propojovacích svazků o kapacitách n x E1. Druhá varianta je založena na přenosu hlasových volání prostřednictvím SIP protokolu (Voice Over IP). Služba umožňuje partnerovi především samostatnou a nezávislou administraci hlasových služeb pro své zákazníky a zpracování billingových informací prostřednictvím www rozhraní.
Dial Telecom je největším POSKYTOVATELEM PÁTEŘNÍCH OPTICKÝCH VLÁKEM ve střední Evropě. Tato služba nabízí zákazníkům či partnerům možnost pronájmu nenasvícených optických vláken páteřních a metropolitních sítí Dial Telecomu v Praze a Bratislavě, případně i pronájem HDPE trubek.


(-) Značky v distribuci

 • Vlastní značky: Volný, Dial TelecomVydavatelství IDG nenese zodpovědnost za případnéch chybné nebo zavádějící informace na této stránce. Uvedené informace jsou poskytovány přímo zástupci daných společností nebo čerpány z jejich oficiálních prezentací.