• BARCO

 • Název distributora: BARCO, s.r.o.
 • Adresa: Okružní 741, 68605 Uherské Hradiště
 • Telefon: +420 572 520 052
 • Fax: +420 572 520 032
 • Web: http://www.barco.cz
 • Kategorie: distributor s přidanou hodnotou (VAD)

(-) Základní informace

Zaměření (ICT):
 • Síťové prvky
 • Služby
 • Software

(-) Pobočky

 • Adresa: Nové Záhrady I 11, 821 05 Bratislava
 • Telefon: +421 - 2 - 4823 5600
 • Fax: +421 - 2 - 4823 5601

(-) Služby


(-) Značky v distribuci
Vydavatelství IDG nenese zodpovědnost za případnéch chybné nebo zavádějící informace na této stránce. Uvedené informace jsou poskytovány přímo zástupci daných společností nebo čerpány z jejich oficiálních prezentací.