Vums DataCom distributorem Invea-Tech

Vums DataCom, distributor s přidanou hodnotou, se stal certifikovaným partnerem Invea-Tech na nejvyšší úrovni Gold Partner a získal práva na distribuci produktů pro monitorování sítě, IPS a filtrování paketů. Co všechno zahrnuje řešení FlowMon českého výrobce Invea-Tech a jak se stát jeho partnerem?Invea-Tech chce zákazníky oslovit přes nepřímý prodejní kanálInvea-Tech je česká firma založená v roce 2007. Zaměřuje se na výrobu a vývoj inteligentních síťových řešení pro všechny druhy sítí až do 10 Gb/s. Zákazníkům nabízí kompletní řadu produktů a služeb pro monitorování sítě, síťovou bezpečnost, analýzy síťového provozu a vývoj hardwarově akcelerovaných aplikací.

Vums DataCom (www.datacom.cz) distribuuje řešení FlowMon společnosti Invea-Tech (www.invea.cz), které dle informací v tiskové zprávě „vychází vstříc zákazníkům a společnostem požadujícím zajištění komplexního přehledu o fungování jejich IP sítí z pohledů bezpečnostních, provozních, plánovacích, z pohledů šetření nákladů na správu sítě, dodržování jejich podnikatelských záměrů a dodržování SLA. Řešení je nezávislé na použitých technologiích a výrobcích prvků sítě, a to univerzálně, technicky, provozně, i komerčně. Výkonnost řešení je škálovatelná od 1 Gb/s až do 4 x 10 Gb/s, a více."

Řešení dále umožňuje reportovat vybrané údaje o provozu v síti zainteresovaným organizacím dle vyhlášky 485/2005.

Portfolio produktů FlowMon zahrnuje výkonné autonomní sondy generující statistiky o síťovém provozu, kolektory pro uložení, zobrazení a analýzy těchto statistik a další rozšiřující moduly (dohledy nad sítí a službami, detekce anomálií, inovativní nástroje pro zobrazení síťových statistik, inteligentní reporting, NAT detekce, URL logging a jiné).

Vums DataCom chce při prodeji využít zejména své obchodní zkušenosti v tržním segmentu operátorů, ISP a v podnikových sítích.

 „Úspěchy, kterých Invea-Tech dosáhla s řešením FlowMon, nás ubezpečily o tom, že pro naše zakázky získáme silného partnera, a současně doplníme naše produkty o moderní nezávislé řešení s výtečným vývojovým zázemím. Navíc nám FlowMon zásadním způsobem usnadní návrh komplexních sítí pro naše zákazníky," uvedl v tiskovém oznámení nové distribuce Zdeněk Zapletal, ředitel společnosti Vums DataCom.

Jiří Tobola, obchodní ředitel společnosti Invea-Tech pro ChannelWorld doplnil: „Vums DataCom je v současnosti jediným autorizovaným Gold Partnerem pro Českou republiku s právem distribuce. Mimo tohoto distributora s přidanou hodnotou funguje v ČR několik autorizovaných Invea-Tech partnerů, kteří jsou obsluhování přímo naší společností plnící tak roli výrobce i distributora zároveň. Pro Slovensko je certifikovaný distributor zatím v jednání, nicméně v posledním roce se nám podařilo úspěšně uzavřít několik distribučních partnerů např. v USA, Jižní Koreji, Nizozemí, Bulharsku a dalších zemích."

Invea-Tech má rovněž zájem o nové resellery. „Nabízíme možnost stát se autorizovaným partnerem pro prodej našich produktů a služeb zájemcům z řad resellerů, value added resellerů a systémových integrátorů, kteří mají zájem nabídnout svým zákazníkům moderní řešení FlowMon pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí," potvrdil Jiří Tobola.

Zájemci se mohou přihlásit na adrese info@invea.cz.

Produktovým manažerem značky Invea-Tech ve Vums DataCom je Jan Vorka (Jan.Vorka@datacom.cz).Komentáře