Složitost datových center roste, upozorňuje Symantec

Výsledky průzkumu společnosti Symantec v oblasti datových centrech ukazuje rostoucí složitost IT i přístup organizací k řešení tohoto problému.

Složitost datových center roste, upozorňuje SymantecSložitost datových center, upozorňuje SymantecV průzkumu společnosti Symantec 79% dotázaných organizací z 34 zemí světa uvedlo nárůst složitosti v datových centrech.

Průzkum mezi organizacemi, které se v současné době potýkají s transformací datových center, uvádí, že náročnost a komplikovanost v datových centrech ovlivňuje jejich podnikání. Kapacity IT se pak vyčerpávají na řešení tohoto problému.

Studii provedla společnost ReRez Research v březnu 2012. Zúčastnilo se jí 2 453 respondentů z řad IT profesionálů a organizací ze 34 zemí. Respondenty byli IT pracovníci z vyššího managementu zaměřeni na operativu, plánování a řízení IT.

Příčina zvyšování náročnosti v datových centrech se podle Symanteku skládá z několika různých faktorů, proto se většina respondentů pociťuje nutnost zavést strategii IT governance.

Globální problém

Výzkum ukazuje, že složitost datových center se objevuje u organizací všech velikostí i odvětví. Podle výsledků průzkumu má tato náročnost dopad na všechny oblasti computingu, zejména na bezpečnost a infrastrukturu, stejně tak i na oblast obnovy dat.

Respondenti zařadili složitost nad všechny oblasti celkem rovnoměrně ( 6.6 - 10), s důrazem na problém bezpečnosti (7.1).

Složitost datového centra ovlivňují různé faktory. Dvě třetiny (65 %) respondentů uvádí vzrůstající počet „business critical“ aplikací. Dalšími klíčovými faktory ovlivňujícími složitost je nárůst mobilního computingu (44 % respondentů), virtualizace serverů (43 %) a veřejný cloud (41 %).

Studie odhalila, že vzrůstající složitost datových center má dopad na růst nákladů (téměř 50 %). Dalšími dopady jsou snižující se rychlost (39 %), delší doba trvání migrace storage (39 %), bezpečnostní poruchy (35 %) a odstávky (35 %).

Jak firmy složitost IT snižují?

Studie uvádí, že organizace zavádějí různá opatření ke snížení složitosti, včetně školení, standardizace, centralizace, virtualizace a zvýšení rozpočtů. Jako extrémně důležité považuje navýšení rozpočtu 63% respondent. Přesto jako největší iniciativu podniků podtrhují zavedení IT governance. Devadesát procent dotázaných organizací buďto o zavedení programu IT governance diskutují nebo již aktuálně implementují.

Organizace mají se zavedením IT governance různé cíle, 75 % respondentů uvádí zajištění bezpečnosti, 70 % vyhledání správných informací ve správném čase, úsporu nákladů a storage uvádí 68 %, omezení rizik 65 % a přechod do cloudu 59 % respondentů.

Zdroj: SymantecKomentáře