PAC: trh IT utrpěl více než celá ekonomika

Výdaje na IT v regionu východní Evropy a Ruska značně klesly a předběžné předpovědi analytiků z PAC (Pierre Audoin Consultants) pro první polovinu tohoto roku ukazují, že snížení výdajů v tomto segmentu bylo větší než pokles HDP v regionu. Jaký vývoj odhadují předpovědi pro zbytek roku?Pokles výdajů na IT v regionu východní Evropy a Ruska je vyšší než pokles celkové ekononomiky, tvrdí předběžné výsledky studie PAC (Obrázek: Pixmax)Obchodní důvěra se podle PAC od roku 2008 zhoršila a vláda ani národní banky zatím nenašly správné řešení pro zastavení klesající ekonomické spirály. Nynější nově vznikající IT projekty jsou často přibližně 5-10krát menší než tomu bylo v předešlých letech. Konkurenční boj se zaměřuje především na cenovou politiku a nové investice do IT řešení (hardware, software i služby) jsou pod daleko větším tlakem než dříve.

Mnoho dodavatelů navíc nebylo připraveno na nízký odbyt a velmi často reagovali snahou o snížení všech nákladu, přesněji snížením výplat a omezením školení zaměstnanců. Za druhé, díky krizi zaměřili dodavatelé svou pozornost i na veřejný sektor, tedy na projekty financované EU či statní investice, to ale ve většině případů ještě nepřineslo výsledky.  Třetí reakcí pak bylo snížení cen, což někdy vedlo i ke ztrátovým prodejům.

PAC očekává, že druhá polovina roku 2009 přinese nové možnosti především ve veřejném sektoru. Dokud ale bankovní systém nenajde účinné řešení pro krizi, bude i nadále pokračovat drastická politika snižování nákladů, to pak povede k dalšímu a dalšímu odložení nových a důležitých IT projektů v regionu.

O co bude v regionu zájem?

Řešení, od kterých se očekává zlepšení prodeje, jsou business intelligence, procurement, governance & compliance a aplikace typu debt collection. Pro období 2010 - 2011 se pak ve východní Evropě očekává nárůst zájmu o řešení pro management infrastruktury, ale také zvýšená poptávka po application managementu.

Během uzdravování ekonomiky se také dodatečně očekává zvýšený zájem o optimalizaci infrastruktury a řešení zabezpečení IT. Velké nadnárodní korporace se snaží podpořit své prodejce pomocí krátkodobých nabídek, které by jim měly usnadnit vzpamatovávání po krizi. Celkově u výrobců také vzrůstá agresivní snaha ukousnout si kus trhu a držet svůj podíl na slušné úrovni.

Dle prognózy expertů společnosti PAC by v této části světa měl průmysl následující rok stagnovat, a to i s nepatrným snížením výnosů. Předpokládá se, že trh s IT utrpí ve východní Evropě více než ekonomika obecně. Na druhou stranu předpověď PAC tvrdí, že po krizi bude právě zde růst větší, než ve zbytku Evropy.Komentáře