Mediaresearch: Po digitalizaci Českobudějovicka vede DVB-T

Agentura Mediaresearch ve spolupráci se společností Stem/Mark pro Asociaci televizních organizací realizovala třetí vlnu Monitoringu přechodu na digitální vysílání na Českobudějovicku. O který způsob přijmu digitálního signálu mají zákazníci zájem?V průběhu procesu digitalizace zaznamenal největší nárůst digitální pozemní způsob příjmu (DVB-T), jehož podíl je dle poslední vlny výzkumu na 55 %. Téměř dvě pětiny televizních domácností (39 %) uvádí satelitní způsob příjmu TV vysílání, které je až na výjimky digitální. Podíl domácností přijímajících televizní signál kabelem nebo přes IPTV se v čase nemění a udržuje se na 21 %. Vlivem přechodu na digitální vysílání pochopitelně výrazně kleslo procento domácností, které udávají analog (dnes dostupný v oblasti již jen z lokálních vysílačů malého výkonu, či eventuální přesahy z oblasti Jihlava) jako jeden z možných způsobů příjmu televizního signálu. Pozemní analogové vysílání jako jediné aktuálně přijímá pouze 1 % televizních domácností na Českobudějovicku.

Trend způsobů prříjmů televizního vysílání na Českobudějovicku

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání, n=515 (10/2008), n=509 (09/2009), n=515 (07/2010)
Pozn.: Uvedené výsledky ukazují informaci o příjmu daného typu v domácnosti alespoň na jednom televizoru v domácnosti. Jedna domácnost může přijímat televizní vysílání více způsoby.

Digitalizace přijímána kladně

Dopady změn způsobených digitalizací jsou v domácnostech vnímány spíše pozitivně (od roku 2008 nárůst o 10 procentních bodů na (48 %) než spíše negativně (15 %). Nejvíce lidé oceňují širší nabídku televizních programů, vyšší kvalitu obrazu a lepší signál. Nepříznivě domácnosti vnímají především finanční náklady spojené se zakoupením televizní techniky, v některých případech výpadky programů a technické problémy se zapojením zařízení či výběrem správného zařízení.

Kombinace příjmu televizního vysílání

Jak ukazuje následující tabulka aktuálního stavu používaných technologií příjmu televizního signálu v oblasti Českobudějovicka v detailním rozčlenění, relativně významné procento televizních domácností používá více typů příjmu. Jednoznačně nejčastější kombinací příjmu televizního signálu je DVB-T se satelitem, které uvádí 12,4 % televizních domácností. Okrajově se objevují i kombinace DVB-T s kabelem či IPTV. Největší poklesy zastoupení v domácnostech zaznamenaly pochopitelně kombinace analogu s různými typy příjmu v důsledku vypínání analogového televizního vysílání v oblasti.


Možnosti kombinovaného příjmu TV vysílání

Typ příjmu dostupný
v domácnosti (kombinace)

ČB 07/2010
(v %)

Typ příjmu dostupný
v domácnosti (kombinace)

ČB 07/2010
(v %)

Pouze DVBT

37,6 %

Pouze IPTV

1 %

Pouze Satelit

24,7 %

ATV + DVBT

1 %

Pouze Kabel

17,1 %

ATV + DVBT + Satelit

1 %

DVBT + Satelit

12,4 %

ATV + Satelit

0,8 %

DVBT + kabel

1,4 %

Satelit + kabel

0,2 %

Pouze ATV

1,2 %

Satelit + IPTV

0,2 %

DVBT + IPTV

1,2 %

ATV + DVB T + kabel

0,2 %

Zdroj: ATO – MEDIARESEARCH, STEM/MARK, Monitoring přechodu na digitální vysílání Českobudějovicko 07/2010, (Televizní domácnosti n = 515)


Na konci sprna začne vysílání druhého multiplexu z Černé Hory a Ještědu a třetího multiplexu z Černé Hory. Tím budou digitálním vysíláním pokryty celé východní Čechy.Komentáře