Jednotné měření efektivity datacenter zajistí PUE

Vládní agentury a oborová uskupení se dohodly na základních principech měření energické efektivnosti datacenter. Jaká metodika se uplatní?Účastníci dohody souhlasili s adaptací metod PUE (Power Usage Effectiveness) jako preferovaného způsobu měření efektivityDohoda stanovuje základní principy pro měření efektivity datacenter. Pro firmy to znamená možnost změření efektivity vlastního datacentra stejně jako možnost změřit, jak moc plní svůj účel zavedená opatření na snížení spotřeby.

Záštitu nad dohodou převzala asociace Green Grid a podpořily ji vládní organizace jak ze Spojených Států, tak z Evropské Unie a Japonska. Účastníci dohody souhlasili s adaptací metod PUE (Power Usage Effectiveness) jako preferovaného způsobu měření efektivity. Technika PUE, vyvinutá právě Green Grid odděluje celkovou energii spotřebovanou datovými centry a energii spotřebovanou IT vybavením. Z výsledků pak plyne, kolik energie je potřeba na mechanické a elektronické systémy datového centra.

Dohoda je vnímána jako významná, protože se vůbec poprvé objevují měřící nástroje umožňující porovnání efektivity a energetické náročnosti v datových centrech pro celém světě.

PUE není novinka

To že se organizace dohodli na metodice PUE není překvapením, metodika je již některými firmami zavedena a je dobře známa. Například Microsoft a Google už svá PUE čísla zveřejnily. Nicméně metodika PUE  se sama také potýká s problémy. Zatím totiž není standardizovaný způsob jak změřit celkovou energetickou náročnost datového centra. Podle vyjádření asociace Green Grid se to ještě v letošním roce změní.

Dohoda přichází nedlouho poté, co se energetická náročnost datacenter dostala pod drobnohled. Na firmy tlačí nové evropské emisní směrnice (podobné se snad brzy objeví ve Spojených Státech), díky čemuž se musí společnosti náročnosti svých datových center daleko více věnovat. Nová dohoda by měla firmám přinést lepší možnosti měření spotřeby a zbytečných ztrát a tím i lepší možnosti ohledně jejího snižování, společně se snižováním nákladů.

Více informací najdete přímo na stránkách Green Grid, kde můžete využít i nástroj pro měření PUE.

Zdroj: IDG News ServiceKomentáře