IDC: výsledky světového trhu serverů za třetí kvartál 2009

Podle zprávy analytické společnosti IDC klesl světový trh se servery ve třetím čtvrtletí loňského roku meziročně o 17,3 % na 10,4 miliard dolarů. V regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) trh ztratil více než 25 %. Jak si stojí jednotlivý výrobci a jaké jsou tržní podíly operačních systémů?Ačkoli je toto již páté za s sebou jdoucí čtvrtletí meziročního pokles na obratu, jedná se i přes to o zlepšení z více jak 30,1% poklesu v druhém čtvrtletíAčkoli je toto již páté za s sebou jdoucí čtvrtletí meziročního poklesu obratu, jedná se i přes to o zlepšení. V druhém čtvrtletí totiž došlo k poklesu o 30,1 %. Mezičtvrtletní nárůst tedy dosáhl 12,4 %, což je nejvíce od roku 2005.

Všechny tři serverové segmenty, tedy storage, střední segment a high-end, zaznamenaly ve třetím čtvrtletí 2009 již čtvrté čtvrtletí v řadě meziroční pokles obratu.

Pro storage segment došlo ve třetím čtvrtletí ke zlepšení situace, protože zájem trhu se vrací i do nejnižšího segmentu. Ten sice ve třetím čtvrtletí loňského roku meziročně klesl o 14,7 %, jedná se však o nejmenší pokles od třetího čtvrtletí 2008. Obrat ve středním segmentu serverů pak meziročně klesl o 23,4 %, zatímco u high-end řešení „pouze“ o 19,3 %.

Firmy IBM a HP zakončily třetí čtvrtletí s 31,8 % respektive 30,9 % podílu na obratu trhu. Dostaly se tedy mezi sebou do statistické rovnováhy, což je stav, kdy nelze rozhodnou o lídrovi, protože rozdíl mezi nimi je menší, než předpokládaná chyba měření. Obrat IBM meziročně klesl o 12,9 % a nejlépe se prodávaly servery System x a System p. HP pak za stejné období zaznamenalo pokles obratu o něco vyšší, a to 16,8 %.

Třetí místo na tomto trhu obsadil Dell, jehož obrat za třetí čtvrtletí klesl o 6,8 % a získal tak 13,5 % trhu. Dellu se dařilo prodávat především produkty z řady Datacenter Solutions. Čtvrté místo obsadil Sun, který zaznamenal 35% pokles obratu a získal 7,5 % trhu. První pětku na trhu výrobců serverů uzavírá Fujitsu, jehož obrat zůstal meziročně téměř stejný, nicméně pozice firmy se zlepšila a tržní podíl se zvýšil na 5,7 %.

Operačním systémům vládne Windows Server

Největší podíl na trhu serverových operačních systémů za třetí čtvrtletí loňského roku získal systém Windows Server, jehož obrat dosáhl 4,5 miliardy dolarů a 43% podílu na trhu. Ani tento segment neminuly propady a Windows Server meziročně ztratil 12,8 %.

Podobně se propad projevil i u Linuxových serverů, ty ztratily 12,6 % a obrat se zastavil na 1,5 miliard dolarů. Linuxové servery tak, i přes ztrátu více jak 12 %, představovaly 14,8 % celkového obratu na trhu, což je meziroční zlepšení vůči 14 % v roce 2008.

Operační systém Unix zaznamenal pro třetí čtvrtletí 2009 obrat 2,8 miliard dolarů, což i přes 23,4% pokles, představuje 26,9 % celosvětových výdajů na operační systémy za toto období.

Servery založené na architektuře x86 ve třetím čtvrtletí meziročně spadly o 12,3 % na 6,1 miliard dolarů, nicméně ve srovnání s předchozím čtvrtletím posílily o 18,7 %. Stejně jako obrat, i vyrobené jednotky se v meziročním srovnání propadly, a to o 17 % na celkových 1,6 milionu kusů Lídrem trhu s x86 architekturou je HP s 37,7 % podílu, na druhém místě je Dell s 23,2 % a třetí místo zaujímá IBM, které dosáhlo 18,5 %. Celkově se nejvíce x86 architekturu nejlépe dařilo prodávat IBM, které zvýšilo svůj podíl na trhu o 2,5 %, a obrat firmy v tomto segmentu rostl o 1,2 %.


Obrat pěti největších celosvětových výrobců serverů za třetí čtvrtletí 2009 a jejich podíl na trhu (obrat v milionech dolarů)

Výrobce

Obrat 3Q 2009

Podíl na trhu 3Q 2009

Obrat 3Q 2008

Podil na trhu 3Q 2008

Meziroční změna

IBM

3 315

31,8 %

3 806

30,2 %

-12,9 %

HP

3 224

30,9 %

3 876

30,8 %

-16,8 %

Dell

1 412

13,5 %

1 515

12 %

-6,8 %

Sun

778

7,5 %

1 197

9,5 %

-35 %

Fujitsu

594

5,7 %

647

5,1 %

-8,2 %

Ostatní

1 104

10,6 %

1 563

12,4 %

-29,4 %

Celkem

10 428

100 %

12 603

100 %

-17,3 %

Zdroj : IDC (prosinec, 2009)


Region EMEA zaznamenal silnější propady

Serverový trh v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika) zažil za třetí čtvrtletí znatelně větší propady než trh světový. Celkově poklesl o 25,7 %, což je o 8,4 % větší propad než IDC zaznamenalo na trhu světovém. Tento pokles se samozřejmě projevil u všech z pěti největších výrobců, nejvíce však u Fujitsu, jehož propad byl v tomto regionu téměř o 25 % vyšší než na trhu světovém.


Obrat pěti největších výrobců serverů v regionu EMEA za třetí čtvrtletí 2009 a jejich podíl na trhu (obrat v milionech dolarů)

Výrobce

Obrat 3Q 2008

Podíl na trhu 3Q 2008

Obrat 3Q 2009

Podíl na trhu 3Q 2009

Meziroční změna

HP

1 577

39,4 %

1 198,5

40,3 %

-24 %

IBM

1 094

27,3 %

905

30,4 %

-17,3 %

Dell

379

9,5 %

290, 3

9,8 %

-23,4 %

Sun

415

10,4 %

241,7

8,1 %

-41,8 %

Fujitsu

274

6,8 %

183,5

6,2 %

-33,1 %

Ostatní

265

6,6 %

155,1

5,2 %

-41,5 %

Celkem

4 004

100 %

2 974,1

100 %

-25,7 %

Zdroj : IDC (prosinec, 2009)Komentáře