IDC: Výdaje na IT vzrostou o 6 % v roce 2011

Podle výzkumné agentury IDC by díky cloud computingu, mobilním a sociálním sítím mohly výdaje do informačních technologií v roce 2011 vzrůst meziročně až o 6%. Do který oblastí se bude nejvíce investovat?



Výdaje do IT v roce 2011 vzrostou o 6 %.Celkové výdaje do IT by v příštím roce mohly podle analytiků přesáhnout 1,6 bilionu dolarů, což by oproti letošnímu roku představovalo nárůst o více než 5,7 %. IDC očekává, že služby jako cloud computing, mobilní služby a sociální sítě dospějí do stadia, kdy se stanou novou mainstreamovou platformou informačních technologií. Tato změna by také mohla určitým způsobem změnit konkurenční prostředí.

Hlavní analytik IDC, Frank Gens v tiskovém prohlášení uvedl: „Uvidíme, že se IT průmysl bude stále více točit kolem těchto technologií, až je plně přijme a ty se stanou hlavní platformou. Tato restrukturalizace převrátí všechny předpoklady o budoucích lídrech odvětví, i o získání a udržení jejich vedení.

Odhady IDC jsou o téměř jeden bilion amerických dolarů nižší než u konkurenční výzkumné společnosti Gartner. Ta předpokládá celkové výdaje 2,5 bilionu dolarů (3% růst oproti roku 2010).

Cloud, mobilní zařízení a sociální sítě

Podle odhadů IDC vzrostou výdaje do veřejných služeb založených na cloud computingu o 30 %. Vliv na to má stále častější přesouvání podnikových dat a aplikací do cloudu.

Mobilní zařízení by co do počtu, měly překonat desktopové počítače do 18 měsíců, u mobilních aplikací se předpokládá nárůst počtu stahovaných programů o více než 150% na 25 miliard v roce 2011.

Sociální sítě budou postupně pronikat do podnikového softwaru, a to s předpokládaným růstem o 38 % během následujících čtyř let.

Odhadovaný růst podle odvětví

S růstem těchto oblastí souvisí i potřeba rozvoje infrastruktury. Pro rok 2011 IDC odhaduje růst výdajů na hardware o 7,8%, na software 5,3%, služby 3,5% a outsourcing 4%. Analytici předpokládají, že rozvojové trhy budou představovat více než polovinu nových čistých výdajů celosvětově.

„Co skutečně odlišuje nadcházející rok do letošního, je fakt, že tyto, svým způsobem rozličné technologie se postupně integrují  dohromady  cloud computing s mobilními technologiemi, mobilní technologie se sociálními sítěmi, ty zase s objemy dat a analýzami v reálném čase,“ říká Frank Gens. „K těmto technologiím již nelze přistupovat jako k rádoby pokusům na okraji trhu, vyvíjejí se a stávají se naopak jeho středem a je nutné s nimi tak zacházet a počítat s nimi.“

Zdroj: IDG news service







Komentáře