IDC: Servery jsou úspornější, náklady na energii rostou

Podle zprávy analytické společnosti IDC, spotřebovaly za rok 2008 servery v Evropě přibližně 15,8 TWh (terra watt hodin), tedy o 3 % méně, než v roce předcházejícím. K těmto údajům se řadí provoz datových center, který si za stejné období vyžádal celkem 39,6 TWh. Jaká jsou další zjištění z hlediska výdajů?Podle zprávy analytické společnosti IDC, spotřebovaly za rok 2008 servery v Evropě přibližně 15,8 TWh (terra watt hodin), tedy o 3 % méně, než v roce předcházejícím.Pokles celkové spotřeby energie u serverů nastal i přes mírný nárůst jejich počtu v roce 2008 a byl dán jak zlepšením spotřeby strojů, tak částečným snížením počtu středních a high-end serverů, které mají spotřebu vyšší, než servery v nižších kategoriích. Nicméně, ceny energie v roce 2008 přesáhly 12,5 euro centů za kWh, čímž náklady na provoz datacenter v západní Evropě meziročně vzrostly o 13 % a dosáhly 4,9 miliard eur. V případě rozpočítání nákladů na jednotlivé data servery, zjistíme, že provoz jednoho takového serveru 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, vyšel v roce 2008 přibližně na 623 eur, přičemž o rok dříve činily tyto náklady pouze 585 eur a v roce 2006 dokonce „jen“ 562 eur.

V případně nejnižší kategorie serverů s pořizovací hodnotou pod 800 eur, tak během tříletého životního cyklu stroje, mohou náklady na provoz dokonce převýšit ty pořizovací. Podobná situace nastala i u datových center, kde se minulý rok utratilo více na samotný provoz center, než za nákup nových zařízení.

IDC sice očekává, že investiční náklady na servery se do roku 2013 sníží o 8 % (např. díky častějšímu využití virtualizace), nicméně výlohy společností na datová centra zůstanou přibližně stejné, protože snížení energetické náročnosti hardware a zvýšení efektivnosti, bude anulováno vzrůstající cenou energie na jejich provoz. IDC pak také radí, vzhledem k blížící se regulaci energetické náročnosti center ze stran Evropské komise, že při budování nového datacentra, či úpravy stávajícího, je velice důležité myslet na energetickou náročnost takového řešení. Připomeňte to i vašim zákazníkům.Komentáře