IBM: pět zásadních inovací v dalších pěti letech

Společnost IBM představila svůj každoroční výhled „Next 5 in 5”. Jedná se o seznam inovací, které mají potenciál změnit v horizontu příštích pěti let způsob, jakým lidé pracují, žijí a baví se.IBM: pět zásadních inovací v dalších pěti letechStudie IBM Next 5 in 5 vychází hlavních z tržních a společenských trendů. Společnost zároveň bere v potaz nové technologie, které vyvíjí ve svých laboratořích a plánuje jejich budoucí využití.

Komunikace ve 3D

V příštích pěti letech 3D rozhraní, umožní promítat si prostorové hologramy v reálném čase. Filmy i televize již do formátu 3D přecházejí a 3D kamery jsou stále vyspělejší a menší, takže se časem vejdou i do mobilních telefonů.

Vědci pracují na zdokonalení videotelefonování tak, aby se z něj stalo holografické telefonování, neboli „3D telepřítomnost”. IBM Research se zabývá vývojem 3D vizualizace, která umožní konstruktérům přímo vstoupit do projektu.

Baterie se budou dobíjet vzduchem

V příštích pěti letech budou mít baterie desetkrát delší životnost než dnes.V nově vyvíjených bateriích by vzduch reagoval s kovem a odstranil by klíčový element, který brání delší výdrži baterií.

IBM pracuje na radikální změně tranzistoru se spotřebou energie pod 0,5 voltu. Při takto nízkých energetických požadavcích by bylo možné např. v mobily či elektronické čtečky knih používat bez baterií.

Všudypřítomný sběr dat pro záchranu planety

V horizontu příštích pěti let budou čidla umístěná v telefonech, autech, peněženkách a dokonce na tweetech sbírat data, která vědcům poskytnou detailní obrázek o prostředí, v němž žijeme. Data bude možné využít v boji proti globálnímu oteplování, na záchranu ohrožených živočišných druhů anebo na sledování invazivních rostlin či zvířat, která ohrožují ekosystémy po celém světě.

Dojíždění do práce šité na míru

Vyspělé analytické technologie uživatelům poskytnou doporučení na míru tak, aby se dostali na žádané místo v co nejrychlejším čase. Adaptivní dopravní systémy se budou intuitivně „učit” modely dopravy a chování lidí. Systém tak dokáže např. doporučit, jak se nejrychleji dostat do nejbližšího dopravního uzlu, přičemž systém ověří, zda vlak přijede včas a zda jsou u nádraží možnosti parkování.

Výzkumní pracovníci vyvíjejí modely, které dokážou předvídat výsledek proměny dopravních cest a budou poskytovat informace zařízeními, jež pouze ukazují vaši polohu v dopravní zácpě, a webovými aplikacemi, které dokážou odhadnout čas cesty při dané intenzitě dopravy.

Počítače pomohou s výrobou energie pro města

Inovace v oblasti počítačů a datových center umožní využít obrovské objemy energie, kterou počítače uvolňují. Ta bude využívána k vytápění budov v zimě a pohánění klimatizačních jednotek v létě.

Až 50 procent energie spotřebovávané dnešními datovými středisky je vynaloženo na chlazení. Nové technologie však umožňují termální energii efektivně recyklovat a využívat pro topení a ohřev vody v kancelářích nebo domech.

Video „Next 5 in 5” si můžete prohlédnout také na You Tube.

Zdroj: IBMKomentáře