GfK: Trh s technickým spotřebním zbožím ve 2. čtvrtletí 2012 nadále klesal

Výsledky GfK Temax Czech Republic za druhé čtvrtletí 2012 ukazují, že trh s technickým spotřebním zbožím se meziročně propadl o 10 % v hodnotovém vyjádření.

GfK: Trh s technickým spotřebním zbožím ve 2. čtvrtletí 2012 nadále klesalK dvouciferným poklesům došlo podle dat GfK došlo v segmentech informačních technologií, spotřební elektroniky a kancelářské techniky. Naopak sektory malých a velkých domácích spotřebičů zaznamenaly mírný nárůst.

Trh malých domácích spotřebičů stále kladný

Společně s kategorií velkých domácích spotřebičů zůstávají malé domácí spotřebiče v kladných číslech. Trh v druhém čtvrtletí letošního roku rostl o 2,3 %.

Nárůst je stále tvořen především růstem průměrné ceny, což je dáno navýšením prodeje spotřebičů s vyšší cenou, zejména kávovarů, kuchyňských robotů a mixérů a vysavačů. Tyto 3 produktové skupiny jsou z hlediska nárůstu trhu nejdůležitějšími skupinami v kategorii malých domácích spotřebičů.

Trh velkých domácích spotřebičů mírně rostl

V druhém čtvrtletí roku 2012 dosáhl sektoru MDA pozitivního růstu o  0,6 % v hodnotě. Internetový prodej rostl i nadále zatím co tradiční prodeje byly v prodejní  hodnotě mírně negativní.

Pouze kategorie praček vykázala pokles v hodnotě, ale v kusovém vyjádření rostla. Volně stojící spotřebiče obecně zaznamenaly nižší růst než vestavné spotřebiče, které pokračovaly v růstu i ve 2. čtvrtletí.


Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Vývoj obratu u technického spotřebního zboží v České republice

Zdroj: GfK TEMAX (R) Czech Republic, GfK Retail and Technology


Trh IT se nadále propadá

Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku zaznamenaly prodeje IT sektoru razantní pokles. Tempo poklesu v tomto období dosáhlo hodnoty – 20 %.

Negativní vývoj je možné připsat zejména prudkému propadu v prodejích přenosných počítačů. Jako do značné míry konkurenční produkt pro přenosné počítače, zejména pak pro netbooky, se ukazují tablety, které jsou jedinou skupinou, jenž meziročně roste.

Prodeje monitorů bez TV tuneru zaznamenaly v meziročním srovnání také pokles, i když rozhodně ne tak výrazný jako v případě přenosných počítačů. K celkovému útlumu přispívají vysokou měrou také stolní počítače. Všechny hlavní segmenty trhu zároveň zaznamenávají pokles průměrných cen, i když ne v takové míře jako během roku 2011.

Klesá i trh spotřební elektroniky

V druhém čtvrtletí roku 2012 se obrat sektoru spotřební elektroniky snížil ve sledovaných distribučních kanálech o 15 % oproti stejné periodě roku předcházejícího. Žádná kategorie v rámci spotřební elektroniky nevykazuje meziroční nárůst. Oproti minulým rokům je již nižší cenová eroze.

Klíčová kategorie, ploché televizory, má v kusech jen mírný pokles. Ve struktuře televizorů je již dominantní LED segment a výraznou váhu mají i přístroje s přístupem na internet.

U ostatních kategorií existují rostoucí subsegmenty: blu-ray přehrávače, domácí kina s blu-ray, multimediální MP3/MP4 přehrávače. Avšak tyto nedokáží kompenzovat propady zbytku trhu.

Foto trh již neklesá tak rapidně

Druhé čtvrtletí letošního roku bylo z hlediska hodnoty prodeje jen nepatrně slabší než stejné období loňského roku. Rostoucím segmentem byly fotoaparáty s výměnným objektivem, tj. digitální zrcadlovky a kompakty s výměnným objektivem.

Negativní vývoj naopak zaznamenaly kompakty s pevným objektivem, které však z hlediska váhy na celkovém obratu zůstávají nejdůležitějším segmentem. Následují je digitální zrcadlovky a pouze minimální tržní podíl mají kompakty s výměnným objektivem.

Trh telekomunikací se nezlepšuje

Trh mobilních telefonů v obratovém vyjádření zaznamenal v druhém čtvrtletí roku 2012 zmírnění poklesu.  Nicméně stále se nacházel lehce v červených číslech. Bylo to způsobeno především pokračujícím poklesem průměrné ceny telefonů.

Pokračuje propad prodejů kancelářské techniky

Prodeje kancelářské techniky od začátku roku meziročně klesají dvouciferným tempem. Tento negativní vývoj pokračoval i ve druhém čtvrtletí, které uzavřelo na 24% poklesu celkové prodané hodnoty zboží ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Propad prodejů postihuje bez výjimky všechny sledované kategorie, rychlejším tempem přitom klesají prodeje inkoustových tiskových zařízení. Černobílé laserové multifunkce jsou naopak segmentem trhu, který je poklesem prodejů postižen relativně nejméně.


Tab.: Vývoj trhu spotřební elektroniky a ICT

 

Q3

2011

Q4

2011

Q1

2012

Q2

2012

Q2 12

/Q2 11

Q1-2

2012

Q1-2 12

/Q1-2 11

 

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

+/-%

mil. Kč

+/-%

Spotřební elektronika (CE)

3,072

5,600

2,759

2,370

-15,4%

5,129

-19,2%

Foto (PH)

590

827

412

580

-0,1%

992

-7,6%

Velké domácí spotřebiče (MDA)

3,347

3,824

3,111

2,921

0,6%

6,032

1,5%

Malé domácí spotřebiče (SDA)

984

2,258

1,091

966

2,3%

2,057

1,4%

Informační technologie (IT)

4,426

7,430

4,301

3,423

-20,2%

7,724

-15,7%

Telekomunikace (TC)

1,960

3,112

1,867

1,820

-1,2%

3,687

-4,7%

Kancelářská a výpočetní technika (OE)

377

491

393

349

-24,0%

742

-24,9%

Celkem

14,757

23,542

13,934

12,429

-10,1%

26,362

-10,4%


Zdroj: GfK TEMAX (R) Czech Republic, GfK Retail and Technology

Úvodní foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Komentáře