GfK: Český trh IT a spotřebního elektra se v Q4 2012 silně propadl

Výsledky GfK Temax Czech Republic za čtvrté čtvrtletí 2012 ukazují, že trh s technickým spotřebním zbožím v hodnotě meziročně poklesl o téměř 11 %.

GfK: Český trh IT a spotřebního elektra se v Q4 2012 silně propadlNejhorší je podle GfK vývoj u spotřební elektroniky a také informačních technologií. Jedině sektor telekomunikací dokázal meziročně zvýšit obrat.

Vývoj objemu prodeje technického zboží v České republice

Vývoj objemu prodeje technického zboží v České republice

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK

Telekomunikace opět v pozitivních číslech

Obrat sektoru telekomunikací zaznamenal ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 nárůst o více než 12 % oproti stejné periodě roku předcházejícího.

Bylo to způsobeno především velmi pozitivním vývojem segmentu chytrých telefonů, který tak posiloval na úkor klasických mobilních telefonů.

Spotřební elektronika se nadále propadá

Ani poslední čtvrtletí roku 2012 nezaznamenalo změnu trendu u sektoru spotřební elektroniky a ten nadále pokračoval v dvouciferných meziročních poklesech. Žádná kategorie v rámci spotřební elektroniky nevykazuje meziroční nárůst.

K největšímu propadu spotřebitelského zájmu dochází u set top boxů a DVD přehrávačů. U klíčové kategorie, plochých televizorů, dále roste váha větších úhlopříček s pokročilými funkcemi (přístup na internet, 3D).

Trh foto v mírném poklesu

Trh digitálních fotoaparátů v posledním čtvrtletí meziročně klesl o 2,2% v hodnotovém vyjádření. Celkově se trh přesouvá k fotoaparátům s výměnným objektivem, zejména k digitálním zrcadlovkám.

Naopak fotoaparáty s pevným objektivem zaznamenaly pokles v kusovém i hodnotovém vyjádření. I přesto však zůstávají nejdůležitější kategorií z hlediska obratu.

Malé domácí spotřebiče se ocitají v záporných číslech

Trh malých domácích spotřebičů se, stejně jako ve 3. čtvrtletí, ocitá v záporných číslech a dostává se tak pod hodnoty loňského roku. I přes poměrně velká očekávání na konci roku trh nedosáhl kladných výsledků.

Jediná kategorie, u které byl zaznamenán růst, jsou kuchyňské roboty a mixéry, a to díky nárůstu kuchyňských robotů. Ostatní kategorie končí v záporných hodnotách.

Trh velkých domácích spotřebičů klesl v hodnotě

Trh s velkými domácími spotřebiči meziročně poklesl. Výrazně k tomu přispěl vývoj trhu ke konci roku, kdy v posledním čtvrtletí poklesl o -4,1% v prodejní hodnotě.

Nejvýznamněji k poklesu v hodnotě přispěly největší kategorie co do obratu – lednice a pračky. Nejrychlejším tempem v prodaných kusech roste zatím relativně malá kategorie sušiček a dále vestavné spotřebiče, u kterých je ale na druhou stranu cenová eroze nejsilnější.

Trh IT se propadá

IT sektor je momentálně vysoce rozvinutý a velmi nasycený trh. Vzhledem k nepříznivým ekonomickým očekáváním a velmi nízkým prodejům přenosných počítačů celkový IT trh v meziročním srovnání rapidně propadl.

Ve čtvrtém kvartále roku 2012 tento pokles činil již -16%. Všechny sledované IT skupiny momentálně zažívají velmi špatné časy s výjimkou tabletů. Tablety vykazují rapidní růst a do značné míry ubírají podíl notebookům a zejména netbookům.

Trh s monitory bez TV tuneru pokračuje v červených číslech. Za tímto negativním vývojem stojí fakt, že stolní a nepřenosná zařízení jsou stále ještě nahrazována přenosnými.

Prodej inkoustových zařízení klesl

V posledním čtvrtletí se meziroční pokles prodejů kancelářské techniky opět mírně prohloubil. Celková hodnota prodejů v tomto období klesala tempem -9%.

Zhoršený výsledek celého sektoru je ovlivněn zejména negativním vývojem prodejů inkoustových tiskových zařízení, které se na prodejích kancelářské techniky v tomto období roku tradičně podílejí vyšší měrou.

Naopak poptávka po laserových multifunkčních zařízeních se projevila dalším mírným nárůstem prodejů tohoto zboží ve srovnání s předchozím rokem.

Spotřeba domácností

Spotřeba domácností v České republice v roce 2012 klesala a nepředpokládá se změna tohoto trendu ani v roce 2013. Spotřebitelská důvěra je stále nízká, lidé váhají nad každým významnějším nákupem. Tato situace má pak nepříznivý dopad na prodeje technického spotřebního zboží.

Celkový přehled 

GfK Temax Q4 a celý rok 2012

Zdroj: GfK Temax Czech Republic, GfK
Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com

Komentáře