Gartner: výsledky trhu s PC za 1. čtvrtletí 2009 podle platformy a uživatelů

Analytická společnost Gartner zveřejnila výsledky prodejů PC v České republice za první čtvrtletí tohoto roku. Pokračoval trend zvýšené poptávky po noteboocích a pokles desktopů. Jaký byl ale vývoj podle platformy a zájmu koncových uživatelů?Meziroční růst trhu s PC v České republice pokračoval v prvním čtvrtletí roku 2009 tempem 26,6 % ve srovnání s předchozím rokem. Lví zásluhu na tom měly opět notebooky, které rostly o celých 50,6 %. To znamená, že k 124 620 kusům notebooků prodaných v prvním čtvrtletí loňského roku přibylo více než 60 tisíc v roce letošním.

Je však nutno dodat, že stále významnější část prodejů mobilních PC tvoří tzv. netbooky, které jsou významně levnější. Srovnání výsledku trhu z hlediska hodnoty prodaných PC tak nemusí vyznít zdaleka tak optimisticky.

V postupném mírném poklesu pokračoval trh s desktopy, a to o -4,9 % v meziročním srovnání. Oproti předchozímu kvartálu se jednalo dokonce o pokles -40,8 %, zatímco u notebooků to bylo -18,6 %.

Celkový výsledek trhu je přesto nad průměrem celosvětovým, evropským (EMEA) i regionálním (CEE). Celosvětový trh zažil pokles 6,5 %, trh v regionu EMEA 10,2 % a region CEE dokonce 25 %.


PC trh v České republice podle platformy (1. čtvrtletí 2009, v kusech)

 

 

2009 Q1

2009 Q1 podíl na trhu

2008 Q1

2008 Q1 podíl na trhu

Q1 2008-Q1 2009 meziroční růst

Q4 2008-Q1 2009 mezikvartální růst

Mobilní PC

Stolní PCCelkem

187 618

67,6 %

124 620

56,8 %

50,6 %

-18,6 %

90 106

32,4 %

94 748

43,2 %

-4,9 %

-40,8 %

277 723

100 %

219 367

100 %

26,6 %

-27,5 %

Zdroj: Gartner (květen, 2009)


Pokud se zaměříme na trh s PC podle uživatelů, můžeme pozorovat další dramatický nárůst významu domácích uživatelů, kteří se již dělí s profesionálními podílem na trhu ve výši téměř 40 %. Ve stejném období loňského roku to přitom bylo 28, 5 %. Příčiny můžeme spatřovat v úspornějším přístupu firem (meziroční růst v případě profesionálních uživatelů byl pod průměrem trhu na úrovni 7,2 %) a především v již zmíněném zájmu o netbooky. Ty nakupují zejména právě domácí uživatelé, kteří nekladou důraz na výkon a produktivitu.


PC trh v České republice podle koncového uživatele (1. čtvrtletí 2009, v kusech)

 

 

2009 Q1

2009 Q1 podíl na trhu

2008 Q1

2008 Q1 podíl na trhu

Q1 2008-Q1 2009 meziroční růst

Q4 2008-Q1 2009 mezikvartální růst

Profesionální uživatelé

168 277

60,6 %

156 911

71,5 %

7,2 %

-38,3 %

Domácí uživatelé

109 446

39,4 %

62 456

28,5 %

75,2 %

-0,7 %

Celkem

277 723

100 %

219 367

100 %

26,6 %

-27,5 %

Zdroj: Gartner (květen, 2009)


Vaší pozornosti dále doporučujeme výsledky prodejů v prvním čtvrtletí podle jednotlivých výrobců. První čtvrtletí totiž opět významně zamíchalo s podíly na trhu.

Na výsledky trhu s PC v posledním čtvrtletí roku 2009 se můžete podívat zde. Regionální pohled na prodeje počítačů za poslední kvartál a rok 2008 najdete tady. Regionální pohled za první kvartál 2009 od analytiků IDC čtěte zde.Komentáře