Gartner: Síť jednoho výrobce je mýtus

Analytická skupina Gartner sesbírala data stovek klientů a provedla rozhovory s devíti organizacemi, které do svého síťového prostředí přidaly produkty dalšího výrobce. Průzkum ukázal, že sítě vybudované od více výrobců mohou nezanedbatelně ušetřit náklady.Gartner: Síť jednoho výrobce je mýtusS myšlenkou sítě od jednoho výrobce přišla společnost Cisco. Hlavním smyslem bylo zjednodušení provozu, zajištění spolehlivosti a nižšího TCO (celkových nákladů na vlastnictví) síťové infrastruktury.

Po rozhovorech s řadou společností však vyplynulo, že přidání jednoho či více  výrobců při budování sítě neznamená komplikovaně řešenou, hůře řiditelnou či nespolehlivou infrastrukturu. V žádné z prověřovaných společností, kde bylo v síti použito více výrobců, nebylo nutné najmout více správců a počáteční náklady a náklady na údržbu síťového prostředí byly dokonce nižší.

Hlavní zjištění

  • Přidání produktů dalšího výrobce do síťové infrastruktury nebude mít dlouhodobý dopad na provozní náklady organizací.
  • Zavedení druhého výrobce sníží ve většině organizací v průběhu pěti let celkové náklady na vlastnictví o 15 % - 25 %.
  • Většina organizací, které zavedly produkty dalšího výrobce, zaznamenala trvalé snížení složitosti sítě.
  • Týmy, které již používají některé nástroje pro varování o chybách, konfiguraci a řízení výkonu v síti od více výrobců, jsou v dobré pozici získat výhody ze zavedení dalšího výrobce do sítě.

Doporučení

  • Síťoví architekti a CIO by měli začít zvažovat zapojení dalších síťových výrobců, aby dokázali zajistit dodávku funkčního síťového řešení s přiměřenými náklady.
  • Týmy pro správu sítí by měly investovat do univerzálních nástrojů, které dokáží řídit prvky od více výrobců. Pomohou tak organizacím lépe se vypořádat s dalším výrobcem v jejich infrastruktuře a vylepšit provozní schopnosti stávajícího řešení.

    Zdroj: Gartner


Komentáře