Gartner: příležitosti v datových centrech

Analytická společnost Gartner zveřejnila výzkum, podle něhož nevěnují správci datových center a IT manažeři dostatečnou pozornost procesu měření a monitorování energetické náročnosti svých serverových úložišť. Jak tuto příležitost můžete uchopit?Přestože pro 68 % respondentů je v příštím roce a půl nejdůležitějším prvkem úspora energie jejich datových center, pouze 7 % se zaměřuje na úsporná zařízení a tlačí výrobce k produkci více energeticky efektivních a úspornějších řešení.Podle webového semináře společnosti Gartner z dubna tohoto roku, jehož se účastnilo více než 130 manažerů infrastruktury a operací, přikládají manažeři otázce nákupu energeticky úsporné techniky pro příštích 18 měsíců nízkou prioritu. Přestože pro 68 % respondentů je v příštím roce a půl nejdůležitějším prvkem úspora energie jejich datových center, pouze 7 % se zaměřuje na úsporná zařízení a tlačí výrobce k produkci více energeticky efektivních a úspornějších řešení.

„Tento výzkum potvrzují i rozhovory s klienty, ze kterých vyplívá, že přestože je úspora energie v datových centrech problém, který byl na nějaký čas na předním místě programu, mnoho manažerů cítí, že v současné době musí řešit aktuálnější problémy, a teprve poté se zaměří na dodavatele svých zařízení,“ řekl Rakesh Kumar, vicepresident výzkumu v Gartneru. „Jinak řečeno, i když budou efektivnější servery či nástroje pro úsporu energie k dispozici, datová centra a IT manažeři se budou více zajímat o vnitřní projekty, jako je konsolidace serverů, zhospodárnění provozu a virtualizace systémů.“

Navzdory zjevnému nedostatku zájmu o měření a monitorování spotřeby energie, okolo 63 % respondentů uvedlo, že v následujících 18 měsících bude čelit omezení kapacity ve svých datových centrech. Celých 15 % z nich pak dokonce odpovědělo, že jejich data centra jsou již teď na maximu své kapacity a v příštích 12 měsících tak plánují budování nových úložišť či renovaci těch starých.

Příležitost pro VAR

Gartner tvrdí, že energetický management může být efektivní pouze za použití pokročilého monitorování a měřících technik.  Nicméně, při dotazu jaký energetický management budou respondenti používat v příštích 18 měsících, odpovědělo 48 % z nich, že zatím nezvažovali zavádění tohoto typu managementu. Nicméně, bez měřícího systému není možné dostat správná data, která jsou základem pro vyčíslení hlavních nákladů a zvolení té správné strategie. Dá se tedy očekávat, že firmy budou nejprve chtít monitorovat svou energetickou náročnost a až poté se pustí do nákupu nové a úspornější techniky.  Prodeje pokročilých systému pro měření a monitorování energetické náročnosti center a služby v této oblasti by tedy měli začít postupně růst, je však třeba osvěty u vašich zákazníků.

„Tyto systémy jsou základním kamenem pro provozní náklady a efektivnost plánů, navíc budou stále důležitější prvkem i pro vnější využití,“ řekl Kumar. „Podniky, jež plánují chlubit se svou šetrností k životnímu prostředí, musí svou spotřebu energie sledovat 24 hodin denně.“

Gartner také uvedl několik úsporných doporučení s okamžitým efektem:

1) Zvýšit teplotu okolního vzduchu u serverů na 24 stupňů a nainstalovat senzor pro monitorování potencionálního přehřívání.

2) Vytvořit energetický plán pro data centra, který by poskytoval informace jak ostatním IT oddělením ve firmě, tak finančnímu managementu.

3) Využít test nazvaný SPECpower pro zjištění relativní účinnosti serverů.

4) Dříve než se začnou budovat nová datová centra, doporučuje Gartner vylepšit stávající infrastrukturu a začít používat virtualizaci.

Pokud vás téma datových center zajímá, nenechte si ujít listopadový tištěný speciál ChannelWorldu, kde se mu budeme věnovat podrobněji.Komentáře