ČSÚ: Prodej ICT zařízení v srpnu rostl o 8,5 %

Tržby v maloobchodě v srpnu vzrostly reálně meziměsíčně o 0,1 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 0,5 %. Jak se vedou meziročně ceny počítačových a komunikačních zařízení?Podle pravidelné zprávy Českého statistického úřadu se tržby v maloobchodě (vč. motoristického segmentu) po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny v srpnu reálně meziměsíčně zvýšily o 0,1 % a meziročně očištěné pouze o pracovní dny o 0,5 %. Růst tržeb byl ovlivněn zejména vyššími prodeji v motoristickém segmentu.

Nejrychleji rostl prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 9,9 %) a prodej počítačových a komunikačních zařízení (o 8,5 %). Tyto produkty však v obchodech zaznamenávají také nejvyšší pokles cen (o 11, 7 %).

Kromě pohonných hmot k celkovému růstu přispěl i maloobchod s výrobky pro domácnost (o 2,5 %), farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,0 %) a výrobky pro kulturu a rekreaci (o 0,7 %).

Tržby v maloobchodě (srpen 2011)

Naopak přetrvával pokles prodeje ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách potravin (o 0,8 %; resp. o 0,6 %) a nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,8 %). Poprvé po 15 měsících nepřetržitého růstu klesly tržby ve specializovaných prodejnách textilu a obuvi (o 0,8 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Tento vývoj se promítl do celkového růstu cen v prodejnách s převahou potravin (o 4,5 %). Nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 11,7 %), výrobky pro domácnost (o 2,1 %) a textilem a obuví (o 1,9 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na webových stránkách Eurostatu.

Zdroj: ČSÚ, EurostatKomentáře