Cisco: Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmy

Cisco zveřejnilo nejnovější výsledky studie Cisco Global Cloud Index zaměřené na vývoj přenosů po IP protokolech. Z ní vyplývá, že data centra budou tvořit stále většinu provozu a přenos skrz ně tekoucí během následujících čtyř let vzroste šestkrát na 6,6 zetabajtů.

Cisco: Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmyProvoz cloudu táhnou domácí uživateléProvoz v datových centrech v roce 2011 představoval 1,8 zetabajtu z čehož cloudovým službám patřilo z 683 exabajtů a představovaly 39 % veškerého přenosu.

V následujících čtyřech letech přenos v data centrech obecně poroste meziročně o 44 %. V roce 2014 nastane zlom, kdy bude většina pracovních úloh (52 %) v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací a o dva roky později dosáhne podíl cloudu 64 %, uvádí studie Cisco.

Mezi nejzajímavější zjištění studie patří skutečnost, že růst poptávky po cloudových službách mají na svědomí zejména soukromí uživatelé, kteří již v letošním roce přenesli pětkrát více cloudových dat než firmy. „Tato disproporce ukazuje, že nové služby a trendy se dnes rychleji uplatňují v soukromém životě a do firem pronikají mimo jiné tím, že je zaměstnanci prosazují i v pracovním prostředí,“ uvedl Jiří Devát, generální ředitel Cisco ČR.

Cloud ve světě

Součástí studie je i přehled připravenosti na cloud v jednotlivých regionech a téměř 150 zemích, včetně České republiky. V současnosti jsou na poskytování pokročilých cloudových aplikací nejlépe připraveny pevné sítě v Severní Americe, západní Evropě, střední a východní Evropě a východní Asii.

V roce 2011 byl největší cloudový provoz vytvořen v Severní Americe (261 exabajtů dat), následovala východní Asie (216 EB) a západní Evropa (156 EB). Během letošního roku Cisco očekává největší nárůst cloudu v regionu Blízkého Východu a Afriky (MEA).

Pozadu nezůstane ani střední a východní Evropa (CEE), kde cloudové služby porostou o 55 %. Nejvíce úloh spojených s cloud computingem bude zpracováváno ve východní Asii.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © CenturionStudio.it - Fotolia.com

Komentáře