zavřít fotogalerii
V rámci těchto výstavek si mohli účastníci prohlédnout nové produkty, promluvit si s produktovými manažery a obchodníky a především vydělat peníze (Dellary) za správné zodpovězení vědomostních otázek.