zavřít fotogalerii
Účast partnerů byla na přednáškách již od ranních hodin vysoká