Stručná historie DNS: Dvacetiletá cesta distributora s přidanou hodnotou

Pouze pět procent firem se od založení dožije dvaceti let na trhu a DNS je jednou z nich. Připomeňme si, jak to vlastně celé začalo a čím si DNS za dvě dekády svého působení prošla (PR článek).

Stručná historie DNS: Dvacetiletá cesta distributora s přidanou hodnotouV roce 1994 vstoupil na český trh IT nový hráč – společnost CHS Electronics Inc. Tento broadline distributor viděl velký potenciál v projektovém prodeji IT systémů, a tak se svým vstupem založil i divizi Počítačových systémů. A tady někde už se rodí DNS. Ukázalo se však, že pro firmu, kterou v té době trh vnímal jako broadlinera, bylo velmi složité uzavřít kontrakty s výrobci sofistikovanějších technologií. Ty byly přitom pro rozvoj nové divize zásadní.

V létě 1996 představenstvo CHS v Miami rozhodlo, že oba druhy distribuce od sebe oddělí a na základech a obchodní strategii divize Počítačových systémů spustí projekt samostatného value added distributora (VAD). Následně CHS koupilo společnost DNS GmbH, největšího VAD technologií SUN Microsystems na německém trhu, a rozhodlo, že novou firmu vybuduje pod brandem DNS (Digital Network Services).

Tři písmena v názvu měla ještě druhý, hlubší smysl – v němčině je DNS zkratka pro DeoxyriboNukleinSäure – tedy totéž co nám známé označení DNA, základní stavební kámen všeho živého. A tak na jaře 1997 byla založena DNS s.r.o. a 24. 7. 1997 ji soud zapsal do obchodního rejstříku.

První boj o život

DNS - milníky posledních 20 letPředpoklad rychlého rozjezdu společnosti (v té době o osmi lidech) se potvrdil. Během prvního roku se povedlo podepsat několik významných kontraktů s dodavateli – Digital Equipment, Silicon Graphics, IBM a HP. V dalším roce Cisco a některé produkty v oblasti bezpečnosti – první byl Check Point Software. Od prvního roku byla DNS v zisku a dařilo se jí získávat na svoji stranu významné obchodní partnery a další kontrakty. Postupně přicházeli noví kolegové.

Nicméně nadešel rok 1999, ve firmě pracovalo více než dvacet lidí, roční obrat dosahoval půl miliardy korun a DNS začala svůj první boj o život…

CHS Electronics byla velmi agresivní v prosazování své prorůstové strategie, ale zároveň i velmi slabá z pohledu kontrolingu a celkové corporate governance. Stalo se, co se muselo stát.

V polovině roku 1999 firemní auditor odmítl podepsat účetní závěrku společnosti kvůli značným nesrovnalostem v účetnictví. Pro firmu a všechny zaměstnance to znamenalo obrovské ohrožení. Dodavatelé nebyli ochotni dodávat zboží z důvodu kreditního rizika, banky ze stejného důvodu odmítaly financovat a naopak chtěly okamžitě vyplatit úvěry.

CHS ovládl věřitelský výbor a začal jednotlivé části společnosti rozprodávat, což vedlo k tomu, že se v listopadu 1999 DNS stala součástí skupiny eD System Group.

Opět na koni

Od roku 2000 si i přes krizi v roce 2002, vyvolanou splasknutím dot.com bubliny v USA, DNS užívala velmi dobrého růstu a po všech stránkách se jí dařilo. S novými majiteli se nastavila dobrá spolupráce a vzájemná důvěra. Firma doplňovala nové distribuční kontrakty – mezi nejdůležitější lze počítat Oracle, Trend Micro, McAfee, Avaya, Siemens, Fortinet a další.

Krach Lehman Brothers v roce 2008, a tím odstartovaná finanční krize, však ovlivnila značně i IT sektor, a tím i DNS a její další směřování. Během roku 2009 DNS dosáhla obratu dvě miliardy Kč, ale změna strategií firem Cisco, McAfee, Trend Micro a Oracle/Sun měla za následek, že společnost přišla o jejich distribuční kontrakty.

Na lepší cestě

Hlavním cílem pro následující období, které trvá do dnešních dnů, bylo znovu posílit distribuční portfolio DNS. Tedy získat nové kontrakty s výrobci, začít budovat vztahy na koncovém trhu a rozvíjet DNS v oblasti služeb s cílem obnovit znovu růst obratu a zisku společnosti.

Proměnil se obchod i marketing a firma i přes nepříznivé ekonomicko-politické podmínky začala opět růst. Vydala se po své „lepší cestě“. Povedlo se získat nové kontrakty – Dell, HDS, Huawei, Radware a několik dalších distribučních smluv na značky v oblasti bezpečnosti.

Nové projekty a akvizice

Loni se DNS podařilo vstoupit na trh softwarových licencí prostřednictvím akvizice týmu Microsoft společnosti
Servodata. Rozběhl se také DNS Cloud MarketPlace s nabídkou řešení formou služby.

Produktové portfolio se rozšířilo o Fujitsu, CommVault a bylo úspěšně integrováno portfolio společnosti EMC do divize Dell. DNS byla svými zákazníky v několika posledních letech vyhlášena VA Distributorem roku. Také proto patří všem klientům a dodavatelům poděkování za spolupráci a důvěru, kterou v DNS vkládají s každým dalším společným projektem.

Na závěr této stručné historie je třeba poděkovat i těm, kteří DNS kdykoli v historii věnovali svůj čas a elán, a všem, kdož jsou dnes na palubě, popřát hodně štěstí.

Zdroj: DNS
Úvodní foto: DNS

Komentáře