Stav distribuce a prodeje ICT podle ČSÚ za rok 2011

ČSÚ zveřejnil informace o tržbách, mzdách a zaměstnanost v oblasti prodeje ICT zboží. Jaký byl v roce 2011 stav?

Stav distribuce a prodeje ICT podle ČSÚ za rok 2011Stav distribuce a prodeje ICT podle ČSÚ za rok 2011Celkem v roce 2011 v ČR utržili obchodníci s ICT v ČR částku 118 miliard korun, což je o 5,8 % více než v roce 2010.

Z toho domácí podniky dosáhly obratu 75 miliard a zahraniční afilace 43 miliard korun.

Nadále v obchodě s ICT platilo, že menší podniky v úhrnu utržily více než velké, kterých je podstatně méně.

Při porovnání podílů na celorepublikovém obratu z prodeje ICT dosáhly malé firmy 58 %, střední 29 % a velké 12 %.

Zaměstnanost ve velkoobchodě s ICT je stabilní

Celkem bylo v roce 2011 v českém ICT sektoru zaměstnáno 140 592 osob. Z toho 11 173 (8 %) jich pracovalo ve velkoobchodě s ICT.  Osmiprocentní podíl se podle ČSÚ dlouhodobě nemění.

Mezi velkoobchodními firmami v ICT je nejvíce pracovníků zaměstnáno v malých firmách (0-49 zaměstnanců), a to 65 %. U středních velkoobchodů s ICT (50-249 zaměstnanců) je jich zaměstnáno 28 % a u velkých firem s více než 250 zaměstnanci pak jen 7 %.

Dále v ICT sektoru pracuje 21 % zaměstnanců ve výrobě ICT, 14 % v telekomunikačních činnostech a 57 % v IT službách.

Průměrná mzda ve velkoobchodě s ICT

Průměrná hrubá mzda v českém ICT sektoru v roce 2011 činila 41 173 korun. Ve velkoobchodě s ICT vydělávali zaměstnanci v průměru 35 126 korun.

Při pohledu na velikost velkoobchodu s ICT dosahovaly průměrné mzdy nejvyšších částek u velkých firem (45 912 Kč), za nimi následovaly střední s 38 011 Kč a malé velkoobchody s 32 204 Kč.

Více si také v průměru vydělali zaměstnanci ICT velkoobchodů pod zahraniční kontrolou (46 704 Kč) proti domácím podnikům (29 489 Kč).

Zdroj: ČSÚ
Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com

Komentáře