Servodata žalují bývalého člena představenstva

Společnost Servodata podala žalobu na Jana Knyttla, který byl do srpna 2012 ředitelem obchodní divize Abakus a členem představenstva. Distributor tvrdí, že společnost poškozuje a vyzývá k pozornosti také obchodní partnery.

Servodata žalují bývalého člena představenstvaServodata žalují bývalého člena představenstva, Jana KnyttlaServodata ve své žalobě uvádějí, že se Jan Knyttl dopustil mnohačetného porušení právních předpisů i individuálně uzavřených smluvních závazků vůči společnosti, a to jako člen statutárního orgánu.

Jako zaměstnanec měl podle Servodat Knyttl záměrně jednat v rozporu se zájmy svého zaměstnavatele a současně porušit řadu svých zákonných povinností vyplývajících z členství v představenstvu.

Konkrétně distributor v oznámení médiích jmenuje povinnost postupovat při výkonu funkce člena představenstva s péčí řádného hospodáře či povinnost jednat v souladu se zájmy společnosti.

Dále Servodata vinní Jana Knyttla z jednání v rozporu se stanovami společnosti a s ustanovením obchodního zákoníku o povinnosti zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

Přetažení ke konkurenci?

Jan Knyttl měl také některé své podřízené u Servodat motivovat k přechodu ke konkurenční společnosti a ještě ve své funkci v představenstvu seznamovat zákazníky Servodat se záměrem přejít ke konkurenci.

Distributor kromě toho v oznámení uvádí, že Knyttlovým zjevným úmyslem bylo „přimět tyto zákazníky, aby přestali využívat služeb společnosti Servodata a stejné služby v budoucnosti objednávali u společnosti konkurenční.“

Tím pak měl porušit své smluvní závazky vůči společnosti Servodata, vyplývající z ustanovení o zákazu konkurence, ke kterým se zavázal ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva.

Servodata varuje partnery

„Po svém odchodu ze společnosti Servodata pokračuje Jan Knyttl ve své činnosti zvýhodňující konkurenční subjekt na trhu, zneužívá důvěrných informací společnosti Servodata a jejího dobrého jména u zákazníků,“ uvádí Servodata ve zprávě médiím.

V době publikování zprávy se ChannelWorldu nepodařilo zjistit, pro kterou společnost Jan Knyttl aktuálně pracuje, aby jej mohl požádat o vyjádření. Na svém profilu na Linkedin.com pouze uvádí, že po odchodu ze Servodat v září 2012 „dělá, co jej baví“.

Podle obchodního zákoníku svým konáním Jan Knyttl naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže (porušování obchodního tajemství a parazitování na pověsti), uvádí Servodata.

Distributor také vyzývá všechny zákazníky a obchodní partnery, u nichž vznikla škoda, aby se připojili k souvisejícím právním krokům.

„Za celým problémem vidíme především nečestný konkurenční boj, proti kterému se hodláme bránit všemi právními prostředky,“ uvedl v oznámení Rostislav Jirkal, akcionář a předseda představenstva společnosti Servodata.

Zdroj: Servodata, Linkedin.com
Úvodní foto: Servodata, Linkedin.com

Komentáře