Rozhovor: DNS mění identitu, chce být pro partnery první volbou

DNS, VAD distributor, vstoupil do nového roku v novém kabátě. Důvody změny korporátní identity po 15 letech objasňuje marketingová specialistka Markéta Pyszková, která je za celý proces odpovědná.

Rozhovor: DNS mění identitu, chce být pro partnery první volbouDNS pochází z němčiny a představuje akronym pro kyselinu deoxyribonukleovou (DesoxyriboNukleinSäure), v češtině obecně známou jako DNA. Název i logo společnost dostala v roce 1997 do vínku od její tehdejší sestry z Mnichova, firmy DNS GmbH, se kterou se její cesty rozdělily po krachu mateřské společnosti CHS Electronics Inc. v roce 1999.

Jaká je návaznost myšlenky DNA na IT distributora?

Markéta Pyszková: Název odkazuje na základní stavební prvek všech organizmů, na nositele genetické informace a látku, která ve své struktuře kóduje program. Považujeme jej tak s ohledem na roli naší společnosti v ekosystému IT firem jako velmi trefný, nadčasový a tedy dodnes beze zbytku platný. Jeho grafické ztvárnění, naše logo, však poněkud zaostalo za vývojem.

Takže jste se rozhodli, že je potřeba jít graficky s dobou?

Markéta Pyszková: Nemluvím teď o moderních trendech v grafice, ale především o tom, o čem logo má být, o grafickém vyjádření podstaty a filosofie firmy, o vizualizaci základní role a aktivit firmy. Technicistní podoba našeho prvního loga vyjádřená zejména parabolickým grafickým prvkem nad písmenem N naprosto přesně odpovídala naší roli v ekosystému v počátcích působení DNS na trhu.

Markéta Pyszková, marketingová specialistka v DNS, zodpovědná za změnu korporátní identity firmy

V čem se role DNS jako VAD distributora změnila?

Markéta Pyszková: DNS byla orientovaná především na technický aspekt a znalosti prodeje informačních technologií, které pak poskytovala dál svým obchodním parterům a tím je podporovala v jejich obchodních aktivitách.

Nicméně v průběhu minulých patnácti let firma prošla vývojem, kdy se vedle role technicky zdatného partnera rozvinulo naše know-how v oblasti budování, rozvoje a řízení partnerského kanálu pro konkrétní IT technologie.  Na to pak navazuje další rozměr, kterým je podpora obchodních aktivit partnerů DNS na koncovém trhu.

Co vás tedy motivovalo změnit logo a s ním i korporátní identitu firmy?

Markéta Pyszkový: Po mnoha interních diskusích a poradách s odborníky v oblasti brandu jsme společně došli k závěru, že první logo již nevystihuje dostatečně naši současnou roli ani ambice a že tedy nazrál čas pro jeho update včetně celé korporátní identity.

Jak vznikalo nové logo?

Markéta Pyszková: Ze začátku jsme ještě nebyli rozhodnutí, zda uděláme pouze refresh, očištění původního loga nebo vytvoříme nové. Nakonec vzniklo nové logo, které však myšlenkově navazuje na původní.  Původní parabola se přerodila do Möbiovy pásky.

Co má tento grafický prvek v logotypu představovat?

Markéta Pyszková: Cílem bylo zachování návaznosti na historii společnosti, přičemž jsme chtěli reflektovat náš vývoj a do nového loga promítnout především další dimenze našeho poslání a jejich provázanost. Chtěli jsme propojit svět techniky a technologií s našimi obchodními partnery a s koncovými uživateli. Trojrozměrná uzavřená smyčka je symbolem jednoty a pevného spojení těchto tří pilířů naší strategie.

S novým logem přichází i nový slogan

Nedílnou součástí loga DNS je i slogan, proč došlo i k jeho změně?

Markéta Pyszková: Claim v prvním logu, The Enterprise System Distributor, pochází rovněž z doby našich začátků, kdy bylo potřeba IT světu jasně vysvětlit, rozdíl mezi VAD a broadline distributorem a vymezit se jasně coby distributor s přidanou hodnotou. Myslím, že o začlenění DNS dnes již nikdo nepochybuje a že jsme naši tehdejší ambici stát se VAD zcela naplnili.

Mohla byste partnerům přiblížit myšlenku nového sloganu „better way“?

Markéta Pyszková: Nový claim vyjadřuje naši aktuální ambici: Chceme být pro naše obchodní partnery, dodavatele technologií i koncové uživatele, první volbou mezi konkurencí. Chceme, aby spolupráce s DNS měla významný přínos pro všechny zapojené strany. Uvědomujeme si, že konkurence nespí. Chceme a budeme vždy pracovat na tom, aby naše technická i obchodní řešení představovala tu nejlepší možnost pro naše zákazníky tak, aby volba partnerství s DNS byla vždy tou lepší cestou.

"Better way" - nový slogan DNS

Kde se kromě vašeho poslání partneři se sloganem setkají v praxi?

Markéta Pyszková: Slogan navazuje na grafický prvek. Uvnitř Möbiovy smyčky je pomyslný trojúhelník, jehož pootočením vzniká šipka ukazující onu „lepší cestu“ nebo chcete li „správný směr“. Se sloganem a sekundárním grafickým prvkem – trojúhelníkem, který zastává anglickou předložku „to“ (v překl. „k“) – pak dále v komunikaci pracujeme. Například ve spojení „better way to education“, „better way to partners“, apod.

Co znamená redesign pro partnery, vznikají jim tím nějaké povinnosti?

Markéta Pyszková: DNS mění celou svou grafickou identitu, na všech materiálech, tiskopisech, akcích a webu. Pokud některé naše materiály partneři využívají, předáváme jim je hotové, takže na ně změna nemá žádný negativní dopad. Musí si jen na novou grafiku zvyknout (smích).

Vlevo nové logo DNS po redesignu, vpravo původní logo DNS
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře