Představují se konzultanti divizí Dell, HP a Hitachi v DNS

Kdo jsou konzultanti a produktoví manažeři v těchto divizích ve společnosti DNS. V čem vám mohou v předprodejní, prodejní i poprodejní fázi projektu pomoci? Seznamte se.

Představují se konzultanti divizí Dell, HP a Hitachi v DNSMichael Jirák

Michal JirákPozice v DNS: konzultant pro serverové systémy a storage HP zajišťující návrhy konfigurací, prezentace zákazníkům a implementace. Minoritně instaluje servery a vybraná disková pole IBM.

 

Kariéra: V DNS působí od roku 1997, kdy začínal s HP Unix, ale vlivem vývoje trhu se postupně začal soustředit také na x86. Předtím pracoval v H&J Computers a ještě dříve ve firmě DM servis.

Předprodejní podpora

Pokud partner dodá poptávku se striktním zadáním, řeší to většinou kolegové, kteří připravují konfigurace. Osobně pomáhám u technicky složitějších případů. Vzhledem k tomu, že se nezabývám jen servery, návrh většinou obsahuje i úložiště a virtualizaci.

Vstupní informace přebírám často ze zadávací dokumentace, což je „lesk a bída českého IT“. Zadání pak totiž popisuje spíše konkrétní produkt, než obecně potřeby klienta. Návrh řešení na základě specifikovaných požadavků na výkon je u nás zatím bohužel stále ještě výjimkou.

Proto většinou další potřebné informace o zakázce zjišťuji přes partnera. Když to reseller dovolí, mohu komunikovat i přímo s koncovým zákazníkem. U klienta se snažím zjistit, jaké technologie používá, jestli plánuje do budoucna nějaký rozvoj a zda je pro něj důležitá vysoká dostupnost tak, aby mu řešení vyhovovalo technicky a zároveň se pohybovalo v zadaných finančních mantinelech.

Implementační a poprodejní podpora

V případě, že partner projeví zájem, aby instalaci provedlo HP, mohu se podílet i na této části, jelikož více než polovinu instalací dělám v barvách HP. Před výjezdem k zákazníkovi zjišťuji jeho připravenost, představu o implementační fázi a všechny potřebné informace.

Poté přichází na řadu fyzická část instalace, upgrade firmwaru a zapojení do existující infrastruktury. Moje implementační služba končí na úrovni operačního systému nebo hypervizoru. Instalace a migrace aplikací pak zajišťuje partner.

Servis pro produkty HP v poprodejní fázi zajišťuje výrobce podle úrovně, kterou přes nás partner zákazníkovi prodá. Z mé strany bývá poprodejní podpora spojená především s upgrady firmwaru serverů a diskových polí, nebo případně s řešením výkonnostních potíží.


 

Ivan Málek

Ivan MálekPozice v DNS: storage konzultant v divizi HP poskytující předprodejní podporu. Jako certifikovaný instruktor HP dělá školení a semináře pro partnery a zákazníky na českém a slovenském trhu.

 

Kariéra: Před DNS pracoval pro společnosti  Digital, Compaq a HP, kde poskytoval zákaznickou podporu a dělal implementace řešení.

Předprodejní podpora

Jelikož jsem certifikovaným lektorem HP, tvoří významnou část mé pracovní náplně školení a semináře v oblasti diskových úložišť a zálohovacích řešení. Další, neméně důležitou součástí mé profese, jsou předprodejní podpora a návrhy řešení. U složitějších zakázek se také podílím na implementaci do zákazníkova prostředí.

Semináře a školení se konají většinou měsíčně. Kromě produktových znalostí poskytujeme absolventům veškeré informace k úspěšnému získání certifikací nutných pro prodej HP řešení. K dispozici máme kompletně vybavený „demolab“, kde prezentujeme zajímavé vlastnosti produktů a efektivní správu zařízení.

V předprodejní fázi spolupracujeme s partnery, kteří požadují sofistikované návrhy technicky a kapacitně nad rámec jejich možností. Vstupní údaje doplníme o potřebné informace a navrhneme komplexní a funkční řešení, které zároveň odpovídá ekonomickým požadavkům zadání.

Implementační a poprodejní podpora

S implementací pomáhám především u diskových úložišť a zálohovacích řešení.  V některých případech se podílím i na instalaci serverů a dalších komponent. Kromě osazení do racku moje podpora primárně spočívá v návazných integračních pracích.  

Po implementační fázi zaškolujeme zákazníka, což děláme formou jedno- až dvoudenního semináře. Poprodejní podpora zahrnuje potřebné úpravy konfigurací na základě vývoje klientova prostředí.


 

Gabriel Maxa

Gabriel MaxaPozice v DNS: konzultant pro networking v divizi HP, poskytující předprodejní podporu. Jako certifikovaný instruktor školí partnery a zákazníky na českém a trhu.

 

Kariéra: V DNS působí pět let. Dnes má již patnáctiletou praxi v oboru. Začínal u velkého internet service providera, kde získal spoustu zkušeností v oblasti počítačových sítí a internetu. Další praxi nabyl u dvou velkých integrátorů jako systémový inženýr. 

Předprodejní podpora

Větší část mé pracovní náplně jakožto certifikovaného HP lektora pro networking představují školení v rámci DNS seminářů nebo certifikačních školení pro HP.

Našim partnerům nabízím služby týkající se konzultací v oblasti sítí HP. Společně s resellerem vytváříme nejlepší a nejefektivnější návrh řešení pro koncového zákazníka. U klientů zajišťuji také technické prezentace.

Implementační a poprodejní podpora

DNS nabízí moje služby i v rámci složitějších instalací, ke kterým poskytuji následné vyškolení koncového zákazníka a také certifikaci. Po dokončení implementace zpracovávám pro klienta dokumentaci.


 

Marek Pavlík

Marek PavlíkPozice: product manager pro enterprise portfolio značky Dell. Pomáhá rozvíjet partnerský kanál a podporuje partnery při přípravě projektů a argumentaci.

 

Kariéra: Před DNS působil čtyři roky ve společnosti Dell. Z toho 1,5 roku zastával obchodní pozici, kde měl na starost obchodní portfolio měst a krajů v ČR, a poté pracoval jako konzultant a architekt řešení pro svěřený tým obchodníků.

Předprodejní podpora

Partnerům pomáhám s argumentací, prezentacemi u zákazníka, přípravou nabídek a konfigurací. Podílím se také na organizaci seminářů, kde resellerům prezentujeme výhody řešení a spolupráce se značkou Dell.

První kontakt s resellerem je většinou telefonický, kdy se během hovoru snažíme ohodnotit, jaké produkty a technologie Dell jsou pro danou zakázku zajímavé a zda by mohly splnit potřeby klienta. Partneři jsou ze začátku trochu nedůvěřiví a mají tendenci poskytovat málo informací. Z toho důvodu se s nimi snažíme navštívit zákazníka, abychom společně získali kompletní zadání a zároveň budovali vyšší důvěru.

Díky řadě akvizic je dnes portfolio Dellu zajímavé a dostatečně konkurenceschopné v serverech, storagích i backup řešení. Velkou přidanou hodnotou Dellu je bezplatný nástroj DPACK, kterým dokážeme „změřit infrastrukturu“ zákazníka. Pomáhá nám získat jasnější představu o skutečných potřebách klienta a jeho problémových místech. V projektech, kde již konkurence předložila své nabídky, tak dokážeme díky výstupu lépe argumentovat a máme stále příležitost uspět.

Snažíme se partnerům ukázat, jak lze různé projekty řešit s technologiemi Dell, a seznamujeme je přitom s argumentací pro tyto produkty, protože „příběh“ Dellu pro zákazníka se stejně jako u dalších výrobců může trochu lišit. 

Implementační a poprodejní podpora

Jelikož Dell začal s kanálem později než konkurence, je jeho partnerská báze užší. Abychom nabídli alternativu, snažíme se resellery více zapojovat do oblasti služeb a implementace. Instalace tedy přenecháváme partnerům, u kterých do budoucna vidíme potenciál další spolupráce. Resellerům můžeme doporučit optimální instalační postup na základě dřívějších zkušeností. V případě komplikací můžeme také poradit, kde by mohl být problém, nebo je odkážeme na centrum podpory přímo v Dellu.

V poprodejní fázi se pak s partnerem snažíme podívat, jak by se mohl projekt u klienta rozvinout a jaké jsou další příležitosti dodávek.


 

Michal Marek

Michal MarekPozice v DNS: konzultant divize Hitachi. Zajišťuje technickou podporu partnerů, vytváří konfigurace a řeší komplikace při instalaci a během provozu.

 

Kariéra: Od roku 1995 pracoval ve firmě Comparex, tier 1 partnerovi Hitachi. Od roku 2013 pracuje jako konzultant  pro dodávky datových úložišť Hitachi.

Rozvoj kanálu

Úkolem divize Hitachi, která vznikla na podzim roku 2012, je především rozvoj byznysu se současnými partnery a také hledání nových.  Podporujeme také tři tier 1 partnery, kteří historicky nakupují od Hitachi napřímo.

Novým resellerům prezentujeme výhody technologií Hitachi a snažíme se je získat a motivovat, aby se dále vzdělávali a certifikovali. Z mé strany to představuje osobní setkání, vystoupení na seminářích DNS a další rozvojové aktivity především v oblasti digitálních archivů. Zde jsme navázali spolupráci s několika českými softwarovými firmami, které mohou svá řešení integrovat a prodávat s platformou Hitachi.

U tří partnerů jsme již instalovali zařízení, na kterých mohou svůj software testovat a případně modifikovat pro dosažení požadovaného výkonu. Pro oblast digitálních archivů jsme navíc vyvinuli speciální nástroj, tzv. skener, s jehož pomocí mohou softwaroví partneři snáze integrovat svůj software s úložnou platformou Hitachi Content Platform. K tomu jim samozřejmě poskytujeme plnou dokumentaci i technickou podporu.

Prodejní a poprodejní podpora

Tier 1 partnerům i novým resellerům pomáháme v oblasti logistiky, tedy frekventovanější, a tím pádem i často levnější dopravou. Dále zajišťujeme překlady marketingových materiálů, produktových listů a organizujeme workshopy a setkání s resellery a zákazníky. Účastníme se odborných konferencí, na kterých prezentujeme technologické a ekonomické výhody úložišť Hitachi. Novým partnerům pomáháme při návrhu řešení a jeho instalaci.

Navíc disponujeme zdroji pro garantování určitého SLA u zákazníků, kteří sídlí v okolí Prahy. Některé náhradní díly držíme skladem, ostatní dokážeme přivézt do 24 hodin, v kritických případech i do čtyř hodin.

Zdroj: ChannelWorld
Úvodní foto: DNS

Komentáře