Eaton si vybral pro slovenskou distribuci Asbis SK

Eaton Electric, výrobce a distributor elektrotechnického zařízení, obnovil strategickou spolupráci se slovenským distributorem Asbis SK. Jaké produkty nabídne?

Eaton si vybral pro slovenskou distribuci Asbis SKEaton si vybral pro slovenskou distribuci Asbis SKAsbis SK se stal autorizovaným distributorem záložních zdrojů (UPS), přepěťových ochran a dalších produktů značky Eaton.

Prostřednictvím Asbisu chce Eaton zpřístupnit své portfolio novým IT resellerům, systémovým integrátorům a dalším partnerům z oblasti IT.

Asbis SK tak rozšířil svou nabídku o Eaton UPS 5PX, UPS Ellipse ECO, přepěťovou ochranu Protection Box, komunikační kartu ConnectUPS-MS a další. Celkově má distributor v současné době zalistováno 111 položek značky Eaton.

Sku­pi­na Asbis Group je jed­ním z nej­výz­namnějších IT dis­tri­bu­torů ne­je­nom na čes­kém a slo­ven­ském tr­hu a jsem vel­mi rád, že po něko­li­ka­le­té úspěšné spo­lup­rá­ci v Čes­ku upev­ňu­je­me vzá­jem­né vzta­hy ob­no­ve­ním kon­trak­tu i na Slo­ven­sku,“ uvedl v oznámení médiím Jan Hrůza, IT Ma­na­ger IT Dis­tri­bution CZ&SK spo­loč­nos­ti Eaton.

Produktovým manažerem značkay je Radoslav Vasiľák. Kontakty na něj naleznete po přihlášení v profilu společnosti Asbis SK. V České republice má produkty Eaton v IT distribuci firmy 100Mega Distribution, ABC Data a Asbis CZ.


Zdroj: Asbis SK, ChannelWorld

Úvodní foto: Eaton Electric, Asbis

Komentáře